vstup/zápatí.inc
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 23:15:36 +0200
changeset 12 3719b121c3c4
parent 2 ab9099ff88fa
child 18 45e41566f8a6
permissions -rw-r--r--
Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem ipsum.
   1 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   2 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   3 		<p>
   4 			Poháněno tučňákem. Vytvořeno pomocí <a href="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/">XML Web generátoru</a>. Používá XML, XSLT, Ant a další dobroty.
   5 		</p>
   6   </text>  
   7 </stránka>
   8