vstup/záhlaví.inc
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 01:46:20 +0200
changeset 4 1bb39595a51c
parent 3 1529a89b61a5
child 15 cfb2fc0ca242
permissions -rw-r--r--
genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.
   1 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   2 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   3 		<p class="logo">
   4 			[tady bude časem naše logo]
   5 		</p>
   6   </text>  
   7 </stránka>
   8