vstup/kočka-a-pes-oop.dot
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 17:34:33 +0100
changeset 65 0b00c324e644
parent 52 a221785fe3ac
permissions -rw-r--r--
diagram: středníky, drobnosti
   1 digraph G {	
   2 	bgcolor="transparent";
   3 	
   4 	
   5 	// Třídy:
   6 	node	[shape = "record"];
   7 	Pes		[label = "{Pes|+ kouše : boolean\l|+ štěkej() : void\l}"];
   8 	Kočka	[label = "{Kočka|+ spí : boolean\l|+ mňoukej() : void\l}"];
   9 	Zvíře	[label = "{Zvíře|+ jméno : string\l+ věk : int\l|+ běhej() : void\l}"];
  10 	
  11 	
  12 	// Dědičnost:
  13 	edge	[arrowhead = "empty"];
  14 	
  15 	Pes		->	Zvíře;
  16 	Kočka	->	Zvíře;
  17 }
  18