šablona/stránka-společné.xsl
changeset 87 25dec6931f18
parent 77 2f11f0ba6f13
child 126 be52f52e7d39
   1.1 --- a/šablona/stránka-společné.xsl	Sat Jan 14 17:56:59 2012 +0100
   1.2 +++ b/šablona/stránka-společné.xsl	Sat Jan 14 19:10:26 2012 +0100
   1.3 @@ -40,8 +40,8 @@
   1.4 	
   1.5 	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
   1.6 	
   1.7 -	<!-- 
   1.8 -		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: 
   1.9 +	<!--
  1.10 +		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace:
  1.11 	-->
  1.12 	<xsl:template match="*">
  1.13 		<xsl:element name="{name()}">
  1.14 @@ -49,9 +49,9 @@
  1.15 			<xsl:apply-templates/>
  1.16 		</xsl:element>
  1.17 	</xsl:template>
  1.18 -  
  1.19 -	<!-- 
  1.20 -		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče 
  1.21 +
  1.22 +	<!--
  1.23 +		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče
  1.24 	-->
  1.25 	<xsl:template name="varováníRetardace">
  1.26 		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  1.27 @@ -62,11 +62,11 @@
  1.28 			</xsl:comment>
  1.29 		</xsl:if>
  1.30 	</xsl:template>
  1.31 -	
  1.32 +
  1.33 	<!-- 
  1.34 -		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly 
  1.35 +		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly
  1.36 	-->  
  1.37 -	<xsl:template match="k:web/k:js">  	
  1.38 +	<xsl:template match="k:web/k:js">
  1.39 		<script src="{text()}" type="text/javascript">
  1.40 			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  1.41 		</script>
  1.42 @@ -74,11 +74,11 @@
  1.43 	<xsl:template match="k:web/k:css">
  1.44 		<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  1.45 	</xsl:template>
  1.46 -  
  1.47 -  <!--
  1.48 -  	Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
  1.49 -  	Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
  1.50 -  -->
  1.51 +
  1.52 +	<!--
  1.53 +		Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
  1.54 +		Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
  1.55 +	-->
  1.56 	<xsl:template name="vložNabídku">
  1.57 		<ul id="nabídka">
  1.58 			<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  1.59 @@ -92,7 +92,7 @@
  1.60 			</xsl:for-each>
  1.61 		</ul>
  1.62 	</xsl:template>
  1.63 -	
  1.64 +
  1.65 	<!--
  1.66 		Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky)
  1.67 		Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví'
  1.68 @@ -102,7 +102,7 @@
  1.69 			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  1.70 		</div>
  1.71 	</xsl:template>
  1.72 -	
  1.73 +
  1.74 	<!--
  1.75 		Vloží zápatí (společné pro všechny stránky)
  1.76 		Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí'
  1.77 @@ -113,14 +113,14 @@
  1.78 		</div>
  1.79 	</xsl:template>
  1.80 
  1.81 -  <!--
  1.82 -  	Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
  1.83 -  -->
  1.84 -  <xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  1.85 +	<!--
  1.86 +		Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
  1.87 +	-->
  1.88 +	<xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  1.89 		<xsl:param name="cesta"/>
  1.90 		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  1.91 	</xsl:function>
  1.92 -	
  1.93 +
  1.94 	<!--
  1.95 		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
  1.96 		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
  1.97 @@ -129,5 +129,6 @@
  1.98 		<xsl:param name="soubor"/>
  1.99 		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
  1.100 	</xsl:function>
  1.101 -  
  1.102 +
  1.103 </xsl:stylesheet>
  1.104 +