licence/licence.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 12:43:07 +0100
changeset 60 6e574058ef56
parent 0 1c851d31624a
permissions -rw-r--r--
Licence: informace o licenci při spuštění programu.
franta-hg@0
   1
Program xml-web-generator vydávám pod licencí:
franta-hg@0
   2
GNU General Public License, verze 3
franta-hg@0
   3
franta-hg@60
   4
	viz gpl-3.0.txt
franta-hg@60
   5
	viz http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl-3.0.html
franta-hg@0
   6
franta-hg@0
   7
franta-hg@0
   8
František Kučera
franta-hg@0
   9
franta-hg@60
  10
	https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/
franta-hg@60
  11
	http://frantovo.cz/blog
franta-hg@60
  12
	http://frantovo.cz/
franta-hg@60
  13
	franta-hg@frantovo.cz