ukázka/záhlaví.inc
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 17 Nov 2012 23:05:59 +0100
changeset 120 4d33f14e99dd
parent 87 vstup/záhlaví.inc@25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického odkazu „vstup“, který na něj ukazuje.
Uživatel si může symbolický odkaz smazat a udělat si místo něj adresář „vstup“ nebo odkaz nasměrovat jinam.
franta-hg@17
   1
<stránka
franta-hg@18
   2
	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@17
   3
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
franta-hg@3
   4
	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
franta-hg@3
   5
		<p class="logo">
franta-hg@17
   6
			<m:a href="index" title="Klikněte pro přechod na úvodní stránku"><img src="grafika/logo.png" alt="XML Web generátor"/></m:a>
franta-hg@3
   7
		</p>
franta-hg@87
   8
	</text>
franta-hg@3
   9
</stránka>
franta-hg@3
  10