flagobj.cpp
changeset 166 325958acb69b
parent 103 c810a11d11d9
child 172 fbb8c8560551
   1.1 --- a/flagobj.cpp	Thu Sep 22 12:56:05 2005 +0000
   1.2 +++ b/flagobj.cpp	Mon Oct 10 11:20:25 2005 +0000
   1.3 @@ -5,13 +5,13 @@
   1.4 /////////////////////////////////////////////////////////////////
   1.5 FlagObj::FlagObj()
   1.6 {
   1.7 -//  cout << "Const FlagObj ()\n";
   1.8 +//	cout << "Const FlagObj ()\n";
   1.9   init ();
  1.10 }
  1.11 
  1.12 FlagObj::FlagObj(QCanvas* c):MapObj(c) 
  1.13 {
  1.14 -//  cout << "Const FlagObj\n";
  1.15 +//	cout << "Const FlagObj canvas="<<c<<endl;
  1.16   init ();
  1.17 }
  1.18 
  1.19 @@ -23,7 +23,7 @@
  1.20 FlagObj::~FlagObj()
  1.21 {
  1.22 //  cout << "Destr FlagObj " << name << "\n";
  1.23 -	delete (icon);
  1.24 +	if (icon) delete (icon);
  1.25 }
  1.26 
  1.27