texteditor.h
author insilmaril
Mon, 16 Oct 2006 12:42:54 +0000
changeset 390 0e1aeb21cb78
parent 388 3a58c9ef4a18
child 427 fb74fa7bfb4c
permissions -rw-r--r--
Code simplifications
insilmaril@0
   1
#ifndef TEXTEDITOR_H 
insilmaril@0
   2
#define TEXTEDITOR_H
insilmaril@0
   3
insilmaril@366
   4
#include <QtGui>
insilmaril@0
   5
insilmaril@0
   6
enum EditorState {inactiveEditor,emptyEditor,filledEditor};
insilmaril@0
   7
jhilmer@142
   8
class MyTextEdit;
jhilmer@142
   9
insilmaril@0
  10
class TextEditor : public QMainWindow {
insilmaril@0
  11
  Q_OBJECT
insilmaril@0
  12
public:
insilmaril@0
  13
  TextEditor();
insilmaril@0
  14
  ~TextEditor();
insilmaril@0
  15
insilmaril@0
  16
	bool isEmpty();
insilmaril@0
  17
	void setShowWithMain (bool);
insilmaril@0
  18
	bool showWithMain ();
insilmaril@0
  19
	void setFontHint(const QString&);
insilmaril@0
  20
	QString getFontHint();
insilmaril@0
  21
	QString getFontHintDefault();
insilmaril@0
  22
	void setFilename (const QString&);
insilmaril@0
  23
	QString getFilename ();
insilmaril@106
  24
	void setFilenameHint (const QString&);
insilmaril@106
  25
	QString getFilenameHint ();
insilmaril@366
  26
	bool findText(const QString &, const QTextDocument::FindFlags &); // find Text 
insilmaril@0
  27
insilmaril@0
  28
protected:
insilmaril@0
  29
	void setupFileActions();
insilmaril@0
  30
	void setupEditActions();
insilmaril@0
  31
	void setupFormatActions();
insilmaril@0
  32
	void setupSettingsActions();
insilmaril@0
  33
  void closeEvent( QCloseEvent* );
insilmaril@0
  34
	
insilmaril@0
  35
insilmaril@0
  36
public:
insilmaril@0
  37
	QString getText();
insilmaril@0
  38
insilmaril@0
  39
public slots:
insilmaril@0
  40
	void editorChanged();	// received when text() changed
insilmaril@0
  41
	void setText(QString);	// set Text (by MapEditor)
insilmaril@0
  42
	void setInactive();		// Nothing can be entered
insilmaril@0
  43
	void editCopyAll();
insilmaril@0
  44
insilmaril@0
  45
signals:
insilmaril@0
  46
	void textHasChanged();
insilmaril@390
  47
	void textEditorClosed();
insilmaril@0
  48
	void fontFamilyHasChanged();
insilmaril@0
  49
	void fontSizeHasChanged();
insilmaril@0
  50
	
insilmaril@0
  51
private slots:
insilmaril@0
  52
  void textLoad();
insilmaril@0
  53
  void textSaveAs();
insilmaril@0
  54
  void textSave();
insilmaril@0
  55
	void textExportAsASCII();
insilmaril@0
  56
  void textPrint();
insilmaril@0
  57
	void textEditUndo();
insilmaril@0
  58
  void toggleFonthint();
insilmaril@0
  59
  void setFixedFont();
insilmaril@0
  60
  void setVarFont();
insilmaril@0
  61
  void textBold();
insilmaril@0
  62
  void textUnderline();
insilmaril@0
  63
  void textItalic();
insilmaril@0
  64
  void textFamily( const QString &f );
insilmaril@0
  65
  void textSize( const QString &p );
insilmaril@0
  66
	void textColor();
insilmaril@0
  67
	void textAlign(QAction*);
jhilmer@142
  68
	void textVAlign();
insilmaril@0
  69
  void fontChanged( const QFont &f );
insilmaril@0
  70
  void colorChanged( const QColor &c );
insilmaril@388
  71
	void formatChanged (const QTextCharFormat &f);
insilmaril@0
  72
  void alignmentChanged( int a );
insilmaril@388
  73
  void verticalAlignmentChanged(QTextCharFormat::VerticalAlignment);
insilmaril@0
  74
	void enableActions();
insilmaril@0
  75
	void disableActions();
insilmaril@366
  76
	void setState (EditorState);
insilmaril@0
  77
insilmaril@0
  78
private:
insilmaril@0
  79
  QPrinter *printer;
insilmaril@388
  80
  QTextEdit *e;
insilmaril@0
  81
	QPoint lastPos;			// save last position of window
insilmaril@0
  82
  QString filename;
insilmaril@106
  83
  QString filenameHint;
insilmaril@0
  84
insilmaril@0
  85
	QBrush emptyPaper;		// setting the background color
insilmaril@0
  86
	QBrush filledPaper;		// depending on the state
insilmaril@0
  87
	QBrush inactivePaper;	// depending on the state
insilmaril@0
  88
	EditorState state;
insilmaril@0
  89
	bool showwithmain;		// same visibility as mainwindow?
insilmaril@0
  90
insilmaril@0
  91
	QFont varFont;
insilmaril@0
  92
	QFont fixedFont;
insilmaril@388
  93
  QComboBox *comboFont, *comboSize;
insilmaril@0
  94
	
insilmaril@0
  95
	QAction *actionFileLoad,
insilmaril@0
  96
	*actionFileSave,
insilmaril@0
  97
	*actionFileSaveAs,
insilmaril@0
  98
	*actionFilePrint,
insilmaril@0
  99
	*actionEditUndo,
insilmaril@0
  100
	*actionEditRedo,
insilmaril@0
  101
	*actionEditCopy,
insilmaril@0
  102
	*actionEditCut,
insilmaril@0
  103
	*actionEditPaste,
insilmaril@0
  104
	*actionEditDeleteAll,
insilmaril@0
  105
	*actionFormatUseFixedFont,
insilmaril@0
  106
	*actionSettingsVarFont,
insilmaril@0
  107
	*actionSettingsFixedFont,
insilmaril@0
  108
	*actionSettingsFonthintDefault,
insilmaril@0
  109
  *actionTextBold,
insilmaril@0
  110
	*actionTextUnderline,
insilmaril@0
  111
	*actionTextItalic,
insilmaril@0
  112
	*actionTextColor,
insilmaril@388
  113
	*actionAlignSubScript,
insilmaril@388
  114
	*actionAlignSuperScript,
insilmaril@0
  115
	*actionAlignLeft,
insilmaril@0
  116
	*actionAlignCenter,
insilmaril@0
  117
	*actionAlignRight,
insilmaril@388
  118
	*actionAlignJustify;
insilmaril@0
  119
};
insilmaril@0
  120
insilmaril@0
  121
#endif