licence/licence.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 08 Feb 2012 13:15:23 +0100
changeset 78 3b4abb1ec5a3
parent 75 e0c23170f359
permissions -rw-r--r--
Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
nedokonalá ochrana proti DoS útoku (kartézský součin, náročný dotaz).
franta-hg@75
   1
Program sql-vyuka (SQL Výuka) vydávám pod licencí:
franta-hg@23
   2
GNU Affero General Public License, verze 3
franta-hg@23
   3
franta-hg@23
   4
 viz agpl-3.0.txt
franta-hg@23
   5
 viz http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html
franta-hg@23
   6
franta-hg@23
   7
franta-hg@23
   8
František Kučera
franta-hg@23
   9
franta-hg@23
  10
 http://frantovo.cz/blog
franta-hg@23
  11
 http://frantovo.cz/
franta-hg@23
  12
 franta-hg@frantovo.cz