konfigurace/jetty/sql-vyuka.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 08 Feb 2012 13:15:23 +0100
changeset 78 3b4abb1ec5a3
parent 76 48d0c0d0da21
permissions -rw-r--r--
Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
nedokonalá ochrana proti DoS útoku (kartézský součin, náročný dotaz).
franta-hg@76
   1
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
franta-hg@76
   2
<!DOCTYPE Configure PUBLIC "-//Jetty//Configure//EN" "http://www.eclipse.org/jetty/configure.dtd">
franta-hg@76
   3
<Configure class="org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext">
franta-hg@76
   4
	
franta-hg@76
   5
	<Set name="contextPath">/</Set>
franta-hg@76
   6
	<Set name="war">
franta-hg@76
   7
		<SystemProperty name="jetty.home" default="."/>/webapps/sql-vyuka.war</Set>
franta-hg@76
   8
	
franta-hg@76
   9
	<New id="sqlvyukaaplikaceDS" class="org.eclipse.jetty.plus.jndi.Resource">
franta-hg@76
  10
		<Arg>jdbc/sqlVyuka/aplikace</Arg>
franta-hg@76
  11
		<Arg>
franta-hg@76
  12
			<New class="org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource">
franta-hg@76
  13
				<Set name="User">sqlvyukaaplikace</Set>
franta-hg@76
  14
				<Set name="Password"></Set>
franta-hg@76
  15
				<Set name="DatabaseName">sqlvyukaaplikace</Set>
franta-hg@76
  16
				<Set name="ServerName">localhost</Set>
franta-hg@76
  17
				<Set name="PortNumber">5432</Set>
franta-hg@76
  18
			</New>
franta-hg@76
  19
		</Arg>
franta-hg@76
  20
	</New>
franta-hg@76
  21
	
franta-hg@76
  22
	<New id="sqlvyukapiskovisteDS" class="org.eclipse.jetty.plus.jndi.Resource">
franta-hg@76
  23
		<Arg>jdbc/sqlVyuka/piskoviste</Arg>
franta-hg@76
  24
		<Arg>
franta-hg@76
  25
			<New class="org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource">
franta-hg@76
  26
				<Set name="User">sqlvyukapiskoviste</Set>
franta-hg@76
  27
				<Set name="Password"></Set>
franta-hg@76
  28
				<Set name="DatabaseName">piskoviste</Set>
franta-hg@76
  29
				<Set name="ServerName">localhost</Set>
franta-hg@76
  30
				<Set name="PortNumber">5432</Set>
franta-hg@76
  31
			</New>
franta-hg@76
  32
		</Arg>
franta-hg@76
  33
	</New>
franta-hg@76
  34
	
franta-hg@76
  35
</Configure>
franta-hg@76
  36