sql-api.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 02 Sep 2014 00:06:04 +0200
changeset 12 c6688467d03c
parent 1 ff176e13e9b1
permissions -rw-r--r--
prototyp: processes – parse null-byte separated files from /proc
   1 „Nejlepší REST API je stejně relační databáze“ :-)
   2 
   3 SQL!
   4 
   5 Framework pro zpřístupnění libovolných dat ve formě relaci – virtuální tabulky, pohledy, funkce.
   6 Více klientských protokolů:
   7 - emulace postgresql
   8 - emulace mariadb
   9 - vlastní binární protokol
  10 - vlastní SOAP protokol
  11 - vlastní XML REST protokol
  12 
  13 programovatelné moduly poskytující data (tabulky, pohledy a navázání na funkce)
  14 - soubory (XML, CSV atd.) + zpracování (XSLT) a mezipaměť (původní zdroj: file://... http://... atd.)
  15 - CLI + mezipaměť
  16 - Java, C++, C, Perl atd.
  17 
  18 Příklad použití:
  19 SQL rozhraní k unixovému operačnímu systému
  20 - uživatelé
  21 - procesy
  22 - RAM
  23 - připojené oddíly, fstab, využití disku
  24 - S.M.A.R.T.
  25 - RAID pole
  26 - LVM, DM, LUKS
  27 - mailq
  28 - síťová spojení, naslouchající porty
  29 - síťové adaptéry, IP a MAC adresy, přenesená data
  30 - bluetooth
  31 - další HW (sériové porty, V4L2 atd.)
  32 - služby z /etc/services
  33 - protokoly z /etc/protocols
  34 - soubory - názvy, metadata, rozšířené atributy
  35 
  36 Funkce:
  37 - odeslání e-mailu
  38 - logování
  39 - poslání signálu nějakému procesu
  40 - odeslání D-Bus zprávy
  41 - CURL
  42 - DNS
  43 - ping
  44 
  45 Podporovat PL/SQL nebo procedurálnost nechat na klientovi, který bude volat SQL dotazy, příkazy?
  46 
  47 Dynamické tabulky:
  48 - obsahují neomezenou množinu dat
  49 - musíme použít WHERE podmínku (jinak vyhodí chybu)
  50 - vygenerují odpovídající obsah (např. výsledek DNS dotazu)
  51 - vypadají jako normální tabulka (ve skutečnosti je to spíš funkce)
  52 
  53 Aktualizovatelné tabulky:
  54 - lze provádět INSERT, UPDATE, DELETE
  55 - provádějí nějakou akci, např. vytvoření souboru, uživatele, spuštění procesu
  56 
  57 
  58 Inspirace: https://sqlite.org/vtab.html – The Virtual Table Mechanism Of SQLite