Navázání DB spojení a kontrola databází SQL dotazem. default tip
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 01 Jan 2010 17:11:36 +0100
changeset 5ed73b8912549
parent 4 5816c7f61a2a
Navázání DB spojení a kontrola databází SQL dotazem.
java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/Konvertor.java
java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.form
java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.java
   1.1 --- a/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/Konvertor.java	Fri Jan 01 16:44:46 2010 +0100
   1.2 +++ b/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/Konvertor.java	Fri Jan 01 17:11:36 2010 +0100
   1.3 @@ -2,8 +2,13 @@
   1.4 
   1.5 import java.sql.Connection;
   1.6 import java.sql.DriverManager;
   1.7 +import java.sql.PreparedStatement;
   1.8 +import java.sql.ResultSet;
   1.9 import java.sql.SQLException;
  1.10 +import java.sql.Statement;
  1.11 import java.util.Date;
  1.12 +import java.util.logging.Level;
  1.13 +import java.util.logging.Logger;
  1.14 
  1.15 /**
  1.16  * Řídící třída, stará se o konverzi z databáze Drupalu do databáze ABC.
  1.17 @@ -11,6 +16,7 @@
  1.18  */
  1.19 public class Konvertor {
  1.20 
  1.21 +  private static final Logger log = Logger.getLogger(Konvertor.class.getSimpleName());
  1.22   private PosluchacLogu posluchacLogu;
  1.23   private String jdbcZdroj;
  1.24   private String jdbcCil;
  1.25 @@ -27,19 +33,72 @@
  1.26 	vypis("Začíná migrace");
  1.27 
  1.28 
  1.29 +	try {
  1.30 +	  nastavDBspojeni();
  1.31 +	} catch (SQLException e) {
  1.32 +	  vypis("Chyba při připojování k databázím.");
  1.33 +	  log.log(Level.SEVERE, "Chyba při připojování k databázím.", e);
  1.34 +	  vypis("Končím.");
  1.35 +	  return;
  1.36 +	}
  1.37 
  1.38 
  1.39 	vypis("Migrace dokončena");
  1.40   }
  1.41 -  
  1.42 +
  1.43 +  /**
  1.44 +   * Připojí databáze a zkontroluje SQL dotazem, že jsou v pořádku.
  1.45 +   * @throws SQLException
  1.46 +   */
  1.47   private void nastavDBspojeni() throws SQLException {
  1.48 -	dbZdroj = DriverManager.getConnection("");
  1.49 +	dbZdroj = DriverManager.getConnection(jdbcZdroj);
  1.50 +	dbCil = DriverManager.getConnection(jdbcCil);
  1.51 +
  1.52 +	PreparedStatement sqlZdroj = dbZdroj.prepareStatement("SELECT count(*) FROM node");
  1.53 +	ResultSet rsZdroj = sqlZdroj.executeQuery();
  1.54 +	rsZdroj.next();
  1.55 +	int pocetZdroj = rsZdroj.getInt(1);
  1.56 +	log.log(Level.INFO, "Počet záznamů v tabulce „node“ ve zdrojové DB: " + pocetZdroj);
  1.57 +	zavri(null, sqlZdroj, rsZdroj);
  1.58 +
  1.59 +	PreparedStatement sqlCil = dbCil.prepareStatement("SELECT count(*) FROM polozka");
  1.60 +	ResultSet rsCil = sqlCil.executeQuery();
  1.61 +	rsCil.next();
  1.62 +	int pocetCil = rsCil.getInt(1);
  1.63 +	log.log(Level.INFO, "Počet záznamů v tabulce „polozka“ v cílové DB: " + pocetCil);
  1.64 +	zavri(null, sqlCil, rsCil);
  1.65   }
  1.66 
  1.67 -
  1.68   private void vypis(String zprava) {
  1.69 	if (posluchacLogu != null) {
  1.70 	  posluchacLogu.vypis(new Date() + " " + zprava);
  1.71 	}
  1.72   }
  1.73 +
  1.74 +  /**
  1.75 +   * Zavře všechno
  1.76 +   * @param spojeni DB spojení
  1.77 +   * @param prikaz DB dotaz
  1.78 +   * @param vysledek DB výsledek
  1.79 +   */
  1.80 +  protected static void zavri(Connection spojeni, Statement prikaz, ResultSet vysledek) {
  1.81 +    if (vysledek != null) {
  1.82 +      try {
  1.83 +        vysledek.close();
  1.84 +      } catch (Exception e) {
  1.85 +      }
  1.86 +    }
  1.87 +    if (prikaz != null) {
  1.88 +      try {
  1.89 +        prikaz.close();
  1.90 +      } catch (Exception e) {
  1.91 +      }
  1.92 +    }
  1.93 +    if (spojeni != null) {
  1.94 +      try {
  1.95 +        spojeni.close();
  1.96 +      } catch (Exception e) {
  1.97 +      }
  1.98 +    }
  1.99 +  }
  1.100 }
   2.1 --- a/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.form	Fri Jan 01 16:44:46 2010 +0100
   2.2 +++ b/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.form	Fri Jan 01 17:11:36 2010 +0100
   2.3 @@ -109,6 +109,7 @@
   2.4     <Property name="text" type="java.lang.String" value="Nahr&#xe1;t data"/>
   2.5    </Properties>
   2.6    <Events>
   2.7 +    <EventHandler event="mouseWheelMoved" listener="java.awt.event.MouseWheelListener" parameters="java.awt.event.MouseWheelEvent" handler="nahratDataMouseWheelMoved"/>
   2.8     <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="nahratDataActionPerformed"/>
   2.9    </Events>
  2.10   </Component>
   3.1 --- a/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.java	Fri Jan 01 16:44:46 2010 +0100
   3.2 +++ b/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.java	Fri Jan 01 17:11:36 2010 +0100
   3.3 @@ -75,6 +75,11 @@
   3.4     jScrollPane1.setViewportView(vystup);
   3.5 
   3.6     nahratData.setText("Nahrát data");
   3.7 +    nahratData.addMouseWheelListener(new java.awt.event.MouseWheelListener() {
   3.8 +      public void mouseWheelMoved(java.awt.event.MouseWheelEvent evt) {
   3.9 +        nahratDataMouseWheelMoved(evt);
  3.10 +      }
  3.11 +    });
  3.12     nahratData.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  3.13       public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  3.14         nahratDataActionPerformed(evt);
  3.15 @@ -123,9 +128,16 @@
  3.16 
  3.17   private void nahratDataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_nahratDataActionPerformed
  3.18 	Konvertor k = new Konvertor(jdbcZdroj.getText(), jdbcCil.getText(), this);
  3.19 +	nahratData.setEnabled(false);
  3.20 +	nahratData.setToolTipText("Pokud chcete spustit migraci ještě jednou, pootočte kolečkem myši :-)");
  3.21 	k.konvertuj();
  3.22   }//GEN-LAST:event_nahratDataActionPerformed
  3.23 
  3.24 +  private void nahratDataMouseWheelMoved(java.awt.event.MouseWheelEvent evt) {//GEN-FIRST:event_nahratDataMouseWheelMoved
  3.25 +	nahratData.setEnabled(true);
  3.26 +	nahratData.setToolTipText(null);
  3.27 +  }//GEN-LAST:event_nahratDataMouseWheelMoved
  3.28 +
  3.29   /**
  3.30    * @param args the command line arguments
  3.31    */