Načítání připojovacích řetězců z proměnných prostředí.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 31 Dec 2009 18:41:04 +0100
changeset 3d40099dbbdd1
parent 2 2f02db6cd698
child 4 5816c7f61a2a
Načítání připojovacích řetězců z proměnných prostředí.
java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/PromenneProstredi.java
java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.java
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/PromenneProstredi.java	Thu Dec 31 18:41:04 2009 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,12 @@
   1.4 +package cz.frantovo.abcDrupal;
   1.5 +
   1.6 +/**
   1.7 + * Jako proměnné prostředí můžeme nastavit zdrojovou a cílovou DB
   1.8 + * a aplikace si tyto proměnné načte.
   1.9 + * @author fiki
  1.10 + */
  1.11 +public enum PromenneProstredi {
  1.12 +
  1.13 +  MIGRACE_ZDROJ,
  1.14 +  MIGRACE_CIL
  1.15 +}
   2.1 --- a/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.java	Thu Dec 31 18:12:03 2009 +0100
   2.2 +++ b/java/abc-drupal-gui/src/cz/frantovo/abcDrupal/gui/HlavniOkno.java	Thu Dec 31 18:41:04 2009 +0100
   2.3 @@ -8,6 +8,7 @@
   2.4 import com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel;
   2.5 import cz.frantovo.abcDrupal.Konvertor;
   2.6 import cz.frantovo.abcDrupal.PosluchacLogu;
   2.7 +import cz.frantovo.abcDrupal.PromenneProstredi;
   2.8 import java.util.logging.Level;
   2.9 import java.util.logging.Logger;
  2.10 import javax.swing.UIManager;
  2.11 @@ -24,6 +25,18 @@
  2.12   /** Creates new form HlavniOkno */
  2.13   public HlavniOkno() {
  2.14 	initComponents();
  2.15 +	nactiPromenneProstredi();
  2.16 +  }
  2.17 +
  2.18 +  private void nactiPromenneProstredi() {
  2.19 +	String zdroj = System.getenv(PromenneProstredi.MIGRACE_ZDROJ.toString());
  2.20 +	if (zdroj != null) {
  2.21 +	  jdbcZdroj.setText(zdroj);
  2.22 +	}
  2.23 +	String cil = System.getenv(PromenneProstredi.MIGRACE_CIL.toString());
  2.24 +	if (cil != null) {
  2.25 +	  jdbcCil.setText(cil);
  2.26 +	}
  2.27   }
  2.28 
  2.29   /** This method is called from within the constructor to