SuperDAO - předek DAO tříd, umí snadno načítat SQL dotazy a další parametry z XML souborů, které se jmenují stejně jako daná třída.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon, 06 Oct 2008 09:36:27 +0200
changeset 04858f952774d
child 1 d32edd5bcb8a
SuperDAO - předek DAO tříd, umí snadno načítat SQL dotazy a další parametry z XML souborů, které se jmenují stejně jako daná třída.
Je to lepší než používat konstanty v kódu.
.hgignore
java/SuperDAO/nbproject/build-impl.xml
java/SuperDAO/nbproject/genfiles.properties
java/SuperDAO/nbproject/private/private.properties
java/SuperDAO/nbproject/project.properties
java/SuperDAO/nbproject/project.xml
java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.java
java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.sql.xml
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/.hgignore	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,2 @@
   1.4 +java/SuperDAO/dist/*
   1.5 +java/SuperDAO/build/*
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/build-impl.xml	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,629 @@
   2.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2.5 +<!--
   2.6 +*** GENERATED FROM project.xml - DO NOT EDIT ***
   2.7 +***     EDIT ../build.xml INSTEAD     ***
   2.8 +
   2.9 +For the purpose of easier reading the script
  2.10 +is divided into following sections:
  2.11 +
  2.12 + - initialization
  2.13 + - compilation
  2.14 + - jar
  2.15 + - execution
  2.16 + - debugging
  2.17 + - javadoc
  2.18 + - junit compilation
  2.19 + - junit execution
  2.20 + - junit debugging
  2.21 + - applet
  2.22 + - cleanup
  2.23 +
  2.24 +    -->
  2.25 +<project xmlns:j2seproject1="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1" xmlns:j2seproject3="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3" xmlns:jaxrpc="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/jax-rpc" basedir=".." default="default" name="SuperDAO-impl">
  2.26 +  <target depends="test,jar,javadoc" description="Build and test whole project." name="default"/>
  2.27 +  <!-- 
  2.28 +        ======================
  2.29 +        INITIALIZATION SECTION 
  2.30 +        ======================
  2.31 +      -->
  2.32 +  <target name="-pre-init">
  2.33 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.34 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.35 +  </target>
  2.36 +  <target depends="-pre-init" name="-init-private">
  2.37 +    <property file="nbproject/private/config.properties"/>
  2.38 +    <property file="nbproject/private/configs/${config}.properties"/>
  2.39 +    <property file="nbproject/private/private.properties"/>
  2.40 +  </target>
  2.41 +  <target depends="-pre-init,-init-private" name="-init-user">
  2.42 +    <property file="${user.properties.file}"/>
  2.43 +    <!-- The two properties below are usually overridden -->
  2.44 +    <!-- by the active platform. Just a fallback. -->
  2.45 +    <property name="default.javac.source" value="1.4"/>
  2.46 +    <property name="default.javac.target" value="1.4"/>
  2.47 +  </target>
  2.48 +  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user" name="-init-project">
  2.49 +    <property file="nbproject/configs/${config}.properties"/>
  2.50 +    <property file="nbproject/project.properties"/>
  2.51 +  </target>
  2.52 +  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user,-init-project,-init-macrodef-property" name="-do-init">
  2.53 +    <available file="${manifest.file}" property="manifest.available"/>
  2.54 +    <condition property="manifest.available+main.class">
  2.55 +      <and>
  2.56 +        <isset property="manifest.available"/>
  2.57 +        <isset property="main.class"/>
  2.58 +        <not>
  2.59 +          <equals arg1="${main.class}" arg2="" trim="true"/>
  2.60 +        </not>
  2.61 +      </and>
  2.62 +    </condition>
  2.63 +    <condition property="manifest.available+main.class+mkdist.available">
  2.64 +      <and>
  2.65 +        <istrue value="${manifest.available+main.class}"/>
  2.66 +        <isset property="libs.CopyLibs.classpath"/>
  2.67 +      </and>
  2.68 +    </condition>
  2.69 +    <condition property="have.tests">
  2.70 +      <or>
  2.71 +        <available file="${test.src.dir}"/>
  2.72 +      </or>
  2.73 +    </condition>
  2.74 +    <condition property="have.sources">
  2.75 +      <or>
  2.76 +        <available file="${src.dir}"/>
  2.77 +      </or>
  2.78 +    </condition>
  2.79 +    <condition property="netbeans.home+have.tests">
  2.80 +      <and>
  2.81 +        <isset property="netbeans.home"/>
  2.82 +        <isset property="have.tests"/>
  2.83 +      </and>
  2.84 +    </condition>
  2.85 +    <condition property="no.javadoc.preview">
  2.86 +      <and>
  2.87 +        <isset property="javadoc.preview"/>
  2.88 +        <isfalse value="${javadoc.preview}"/>
  2.89 +      </and>
  2.90 +    </condition>
  2.91 +    <property name="run.jvmargs" value=""/>
  2.92 +    <property name="javac.compilerargs" value=""/>
  2.93 +    <property name="work.dir" value="${basedir}"/>
  2.94 +    <condition property="no.deps">
  2.95 +      <and>
  2.96 +        <istrue value="${no.dependencies}"/>
  2.97 +      </and>
  2.98 +    </condition>
  2.99 +    <property name="javac.debug" value="true"/>
  2.100 +    <property name="javadoc.preview" value="true"/>
  2.101 +    <property name="application.args" value=""/>
  2.102 +    <property name="source.encoding" value="${file.encoding}"/>
  2.103 +    <condition property="javadoc.encoding.used" value="${javadoc.encoding}">
  2.104 +      <and>
  2.105 +        <isset property="javadoc.encoding"/>
  2.106 +        <not>
  2.107 +          <equals arg1="${javadoc.encoding}" arg2=""/>
  2.108 +        </not>
  2.109 +      </and>
  2.110 +    </condition>
  2.111 +    <property name="javadoc.encoding.used" value="${source.encoding}"/>
  2.112 +    <property name="includes" value="**"/>
  2.113 +    <property name="excludes" value=""/>
  2.114 +    <property name="do.depend" value="false"/>
  2.115 +    <condition property="do.depend.true">
  2.116 +      <istrue value="${do.depend}"/>
  2.117 +    </condition>
  2.118 +    <condition else="" property="javac.compilerargs.jaxws" value="-Djava.endorsed.dirs='${jaxws.endorsed.dir}'">
  2.119 +      <and>
  2.120 +        <isset property="jaxws.endorsed.dir"/>
  2.121 +        <available file="nbproject/jaxws-build.xml"/>
  2.122 +      </and>
  2.123 +    </condition>
  2.124 +  </target>
  2.125 +  <target name="-post-init">
  2.126 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.127 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.128 +  </target>
  2.129 +  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user,-init-project,-do-init" name="-init-check">
  2.130 +    <fail unless="src.dir">Must set src.dir</fail>
  2.131 +    <fail unless="test.src.dir">Must set test.src.dir</fail>
  2.132 +    <fail unless="build.dir">Must set build.dir</fail>
  2.133 +    <fail unless="dist.dir">Must set dist.dir</fail>
  2.134 +    <fail unless="build.classes.dir">Must set build.classes.dir</fail>
  2.135 +    <fail unless="dist.javadoc.dir">Must set dist.javadoc.dir</fail>
  2.136 +    <fail unless="build.test.classes.dir">Must set build.test.classes.dir</fail>
  2.137 +    <fail unless="build.test.results.dir">Must set build.test.results.dir</fail>
  2.138 +    <fail unless="build.classes.excludes">Must set build.classes.excludes</fail>
  2.139 +    <fail unless="dist.jar">Must set dist.jar</fail>
  2.140 +  </target>
  2.141 +  <target name="-init-macrodef-property">
  2.142 +    <macrodef name="property" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
  2.143 +      <attribute name="name"/>
  2.144 +      <attribute name="value"/>
  2.145 +      <sequential>
  2.146 +        <property name="@{name}" value="${@{value}}"/>
  2.147 +      </sequential>
  2.148 +    </macrodef>
  2.149 +  </target>
  2.150 +  <target name="-init-macrodef-javac">
  2.151 +    <macrodef name="javac" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
  2.152 +      <attribute default="${src.dir}" name="srcdir"/>
  2.153 +      <attribute default="${build.classes.dir}" name="destdir"/>
  2.154 +      <attribute default="${javac.classpath}" name="classpath"/>
  2.155 +      <attribute default="${includes}" name="includes"/>
  2.156 +      <attribute default="${excludes}" name="excludes"/>
  2.157 +      <attribute default="${javac.debug}" name="debug"/>
  2.158 +      <attribute default="" name="sourcepath"/>
  2.159 +      <element name="customize" optional="true"/>
  2.160 +      <sequential>
  2.161 +        <javac debug="@{debug}" deprecation="${javac.deprecation}" destdir="@{destdir}" encoding="${source.encoding}" excludes="@{excludes}" includeantruntime="false" includes="@{includes}" source="${javac.source}" sourcepath="@{sourcepath}" srcdir="@{srcdir}" target="${javac.target}">
  2.162 +          <classpath>
  2.163 +            <path path="@{classpath}"/>
  2.164 +          </classpath>
  2.165 +          <compilerarg line="${javac.compilerargs} ${javac.compilerargs.jaxws}"/>
  2.166 +          <customize/>
  2.167 +        </javac>
  2.168 +      </sequential>
  2.169 +    </macrodef>
  2.170 +    <macrodef name="depend" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
  2.171 +      <attribute default="${src.dir}" name="srcdir"/>
  2.172 +      <attribute default="${build.classes.dir}" name="destdir"/>
  2.173 +      <attribute default="${javac.classpath}" name="classpath"/>
  2.174 +      <sequential>
  2.175 +        <depend cache="${build.dir}/depcache" destdir="@{destdir}" excludes="${excludes}" includes="${includes}" srcdir="@{srcdir}">
  2.176 +          <classpath>
  2.177 +            <path path="@{classpath}"/>
  2.178 +          </classpath>
  2.179 +        </depend>
  2.180 +      </sequential>
  2.181 +    </macrodef>
  2.182 +    <macrodef name="force-recompile" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
  2.183 +      <attribute default="${build.classes.dir}" name="destdir"/>
  2.184 +      <sequential>
  2.185 +        <fail unless="javac.includes">Must set javac.includes</fail>
  2.186 +        <pathconvert pathsep="," property="javac.includes.binary">
  2.187 +          <path>
  2.188 +            <filelist dir="@{destdir}" files="${javac.includes}"/>
  2.189 +          </path>
  2.190 +          <globmapper from="*.java" to="*.class"/>
  2.191 +        </pathconvert>
  2.192 +        <delete>
  2.193 +          <files includes="${javac.includes.binary}"/>
  2.194 +        </delete>
  2.195 +      </sequential>
  2.196 +    </macrodef>
  2.197 +  </target>
  2.198 +  <target name="-init-macrodef-junit">
  2.199 +    <macrodef name="junit" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
  2.200 +      <attribute default="${includes}" name="includes"/>
  2.201 +      <attribute default="${excludes}" name="excludes"/>
  2.202 +      <attribute default="**" name="testincludes"/>
  2.203 +      <sequential>
  2.204 +        <junit dir="${work.dir}" errorproperty="tests.failed" failureproperty="tests.failed" fork="true" showoutput="true">
  2.205 +          <batchtest todir="${build.test.results.dir}">
  2.206 +            <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="@{excludes},${excludes}" includes="@{includes}">
  2.207 +              <filename name="@{testincludes}"/>
  2.208 +            </fileset>
  2.209 +          </batchtest>
  2.210 +          <classpath>
  2.211 +            <path path="${run.test.classpath}"/>
  2.212 +          </classpath>
  2.213 +          <syspropertyset>
  2.214 +            <propertyref prefix="test-sys-prop."/>
  2.215 +            <mapper from="test-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
  2.216 +          </syspropertyset>
  2.217 +          <formatter type="brief" usefile="false"/>
  2.218 +          <formatter type="xml"/>
  2.219 +          <jvmarg line="${run.jvmargs}"/>
  2.220 +        </junit>
  2.221 +      </sequential>
  2.222 +    </macrodef>
  2.223 +  </target>
  2.224 +  <target name="-init-macrodef-nbjpda">
  2.225 +    <macrodef name="nbjpdastart" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
  2.226 +      <attribute default="${main.class}" name="name"/>
  2.227 +      <attribute default="${debug.classpath}" name="classpath"/>
  2.228 +      <attribute default="" name="stopclassname"/>
  2.229 +      <sequential>
  2.230 +        <nbjpdastart addressproperty="jpda.address" name="@{name}" stopclassname="@{stopclassname}" transport="dt_socket">
  2.231 +          <classpath>
  2.232 +            <path path="@{classpath}"/>
  2.233 +          </classpath>
  2.234 +        </nbjpdastart>
  2.235 +      </sequential>
  2.236 +    </macrodef>
  2.237 +    <macrodef name="nbjpdareload" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
  2.238 +      <attribute default="${build.classes.dir}" name="dir"/>
  2.239 +      <sequential>
  2.240 +        <nbjpdareload>
  2.241 +          <fileset dir="@{dir}" includes="${fix.classes}">
  2.242 +            <include name="${fix.includes}*.class"/>
  2.243 +          </fileset>
  2.244 +        </nbjpdareload>
  2.245 +      </sequential>
  2.246 +    </macrodef>
  2.247 +  </target>
  2.248 +  <target name="-init-debug-args">
  2.249 +    <property name="version-output" value="java version &quot;${ant.java.version}"/>
  2.250 +    <condition property="have-jdk-older-than-1.4">
  2.251 +      <or>
  2.252 +        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.0"/>
  2.253 +        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.1"/>
  2.254 +        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.2"/>
  2.255 +        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.3"/>
  2.256 +      </or>
  2.257 +    </condition>
  2.258 +    <condition else="-Xdebug" property="debug-args-line" value="-Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=none">
  2.259 +      <istrue value="${have-jdk-older-than-1.4}"/>
  2.260 +    </condition>
  2.261 +  </target>
  2.262 +  <target depends="-init-debug-args" name="-init-macrodef-debug">
  2.263 +    <macrodef name="debug" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
  2.264 +      <attribute default="${main.class}" name="classname"/>
  2.265 +      <attribute default="${debug.classpath}" name="classpath"/>
  2.266 +      <element name="customize" optional="true"/>
  2.267 +      <sequential>
  2.268 +        <java classname="@{classname}" dir="${work.dir}" fork="true">
  2.269 +          <jvmarg line="${debug-args-line}"/>
  2.270 +          <jvmarg value="-Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=${jpda.address}"/>
  2.271 +          <jvmarg line="${run.jvmargs}"/>
  2.272 +          <classpath>
  2.273 +            <path path="@{classpath}"/>
  2.274 +          </classpath>
  2.275 +          <syspropertyset>
  2.276 +            <propertyref prefix="run-sys-prop."/>
  2.277 +            <mapper from="run-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
  2.278 +          </syspropertyset>
  2.279 +          <customize/>
  2.280 +        </java>
  2.281 +      </sequential>
  2.282 +    </macrodef>
  2.283 +  </target>
  2.284 +  <target name="-init-macrodef-java">
  2.285 +    <macrodef name="java" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
  2.286 +      <attribute default="${main.class}" name="classname"/>
  2.287 +      <element name="customize" optional="true"/>
  2.288 +      <sequential>
  2.289 +        <java classname="@{classname}" dir="${work.dir}" fork="true">
  2.290 +          <jvmarg line="${run.jvmargs}"/>
  2.291 +          <classpath>
  2.292 +            <path path="${run.classpath}"/>
  2.293 +          </classpath>
  2.294 +          <syspropertyset>
  2.295 +            <propertyref prefix="run-sys-prop."/>
  2.296 +            <mapper from="run-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
  2.297 +          </syspropertyset>
  2.298 +          <customize/>
  2.299 +        </java>
  2.300 +      </sequential>
  2.301 +    </macrodef>
  2.302 +  </target>
  2.303 +  <target name="-init-presetdef-jar">
  2.304 +    <presetdef name="jar" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
  2.305 +      <jar compress="${jar.compress}" jarfile="${dist.jar}">
  2.306 +        <j2seproject1:fileset dir="${build.classes.dir}"/>
  2.307 +      </jar>
  2.308 +    </presetdef>
  2.309 +  </target>
  2.310 +  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user,-init-project,-do-init,-post-init,-init-check,-init-macrodef-property,-init-macrodef-javac,-init-macrodef-junit,-init-macrodef-nbjpda,-init-macrodef-debug,-init-macrodef-java,-init-presetdef-jar" name="init"/>
  2.311 +  <!--
  2.312 +        ===================
  2.313 +        COMPILATION SECTION
  2.314 +        ===================
  2.315 +      -->
  2.316 +  <target depends="init" name="deps-jar" unless="no.deps"/>
  2.317 +  <target depends="init,deps-jar" name="-pre-pre-compile">
  2.318 +    <mkdir dir="${build.classes.dir}"/>
  2.319 +  </target>
  2.320 +  <target name="-pre-compile">
  2.321 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.322 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.323 +  </target>
  2.324 +  <target if="do.depend.true" name="-compile-depend">
  2.325 +    <j2seproject3:depend/>
  2.326 +  </target>
  2.327 +  <target depends="init,deps-jar,-pre-pre-compile,-pre-compile,-compile-depend" if="have.sources" name="-do-compile">
  2.328 +    <j2seproject3:javac/>
  2.329 +    <copy todir="${build.classes.dir}">
  2.330 +      <fileset dir="${src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
  2.331 +    </copy>
  2.332 +  </target>
  2.333 +  <target name="-post-compile">
  2.334 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.335 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.336 +  </target>
  2.337 +  <target depends="init,deps-jar,-pre-pre-compile,-pre-compile,-do-compile,-post-compile" description="Compile project." name="compile"/>
  2.338 +  <target name="-pre-compile-single">
  2.339 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.340 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.341 +  </target>
  2.342 +  <target depends="init,deps-jar,-pre-pre-compile" name="-do-compile-single">
  2.343 +    <fail unless="javac.includes">Must select some files in the IDE or set javac.includes</fail>
  2.344 +    <j2seproject3:force-recompile/>
  2.345 +    <j2seproject3:javac excludes="" includes="${javac.includes}" sourcepath="${src.dir}"/>
  2.346 +  </target>
  2.347 +  <target name="-post-compile-single">
  2.348 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.349 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.350 +  </target>
  2.351 +  <target depends="init,deps-jar,-pre-pre-compile,-pre-compile-single,-do-compile-single,-post-compile-single" name="compile-single"/>
  2.352 +  <!--
  2.353 +        ====================
  2.354 +        JAR BUILDING SECTION
  2.355 +        ====================
  2.356 +      -->
  2.357 +  <target depends="init" name="-pre-pre-jar">
  2.358 +    <dirname file="${dist.jar}" property="dist.jar.dir"/>
  2.359 +    <mkdir dir="${dist.jar.dir}"/>
  2.360 +  </target>
  2.361 +  <target name="-pre-jar">
  2.362 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.363 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.364 +  </target>
  2.365 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" name="-do-jar-without-manifest" unless="manifest.available">
  2.366 +    <j2seproject1:jar/>
  2.367 +  </target>
  2.368 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" if="manifest.available" name="-do-jar-with-manifest" unless="manifest.available+main.class">
  2.369 +    <j2seproject1:jar manifest="${manifest.file}"/>
  2.370 +  </target>
  2.371 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" if="manifest.available+main.class" name="-do-jar-with-mainclass" unless="manifest.available+main.class+mkdist.available">
  2.372 +    <j2seproject1:jar manifest="${manifest.file}">
  2.373 +      <j2seproject1:manifest>
  2.374 +        <j2seproject1:attribute name="Main-Class" value="${main.class}"/>
  2.375 +      </j2seproject1:manifest>
  2.376 +    </j2seproject1:jar>
  2.377 +    <echo>To run this application from the command line without Ant, try:</echo>
  2.378 +    <property location="${build.classes.dir}" name="build.classes.dir.resolved"/>
  2.379 +    <property location="${dist.jar}" name="dist.jar.resolved"/>
  2.380 +    <pathconvert property="run.classpath.with.dist.jar">
  2.381 +      <path path="${run.classpath}"/>
  2.382 +      <map from="${build.classes.dir.resolved}" to="${dist.jar.resolved}"/>
  2.383 +    </pathconvert>
  2.384 +    <echo>java -cp "${run.classpath.with.dist.jar}" ${main.class}</echo>
  2.385 +  </target>
  2.386 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" if="manifest.available+main.class+mkdist.available" name="-do-jar-with-libraries">
  2.387 +    <property location="${build.classes.dir}" name="build.classes.dir.resolved"/>
  2.388 +    <pathconvert property="run.classpath.without.build.classes.dir">
  2.389 +      <path path="${run.classpath}"/>
  2.390 +      <map from="${build.classes.dir.resolved}" to=""/>
  2.391 +    </pathconvert>
  2.392 +    <pathconvert pathsep=" " property="jar.classpath">
  2.393 +      <path path="${run.classpath.without.build.classes.dir}"/>
  2.394 +      <chainedmapper>
  2.395 +        <flattenmapper/>
  2.396 +        <globmapper from="*" to="lib/*"/>
  2.397 +      </chainedmapper>
  2.398 +    </pathconvert>
  2.399 +    <taskdef classname="org.netbeans.modules.java.j2seproject.copylibstask.CopyLibs" classpath="${libs.CopyLibs.classpath}" name="copylibs"/>
  2.400 +    <copylibs compress="${jar.compress}" jarfile="${dist.jar}" manifest="${manifest.file}" runtimeclasspath="${run.classpath.without.build.classes.dir}">
  2.401 +      <fileset dir="${build.classes.dir}"/>
  2.402 +      <manifest>
  2.403 +        <attribute name="Main-Class" value="${main.class}"/>
  2.404 +        <attribute name="Class-Path" value="${jar.classpath}"/>
  2.405 +      </manifest>
  2.406 +    </copylibs>
  2.407 +    <echo>To run this application from the command line without Ant, try:</echo>
  2.408 +    <property location="${dist.jar}" name="dist.jar.resolved"/>
  2.409 +    <echo>java -jar "${dist.jar.resolved}"</echo>
  2.410 +  </target>
  2.411 +  <target name="-post-jar">
  2.412 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.413 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.414 +  </target>
  2.415 +  <target depends="init,compile,-pre-jar,-do-jar-with-manifest,-do-jar-without-manifest,-do-jar-with-mainclass,-do-jar-with-libraries,-post-jar" description="Build JAR." name="jar"/>
  2.416 +  <!--
  2.417 +        =================
  2.418 +        EXECUTION SECTION
  2.419 +        =================
  2.420 +      -->
  2.421 +  <target depends="init,compile" description="Run a main class." name="run">
  2.422 +    <j2seproject1:java>
  2.423 +      <customize>
  2.424 +        <arg line="${application.args}"/>
  2.425 +      </customize>
  2.426 +    </j2seproject1:java>
  2.427 +  </target>
  2.428 +  <target name="-do-not-recompile">
  2.429 +    <property name="javac.includes.binary" value=""/>
  2.430 +  </target>
  2.431 +  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-single" name="run-single">
  2.432 +    <fail unless="run.class">Must select one file in the IDE or set run.class</fail>
  2.433 +    <j2seproject1:java classname="${run.class}"/>
  2.434 +  </target>
  2.435 +  <!--
  2.436 +        =================
  2.437 +        DEBUGGING SECTION
  2.438 +        =================
  2.439 +      -->
  2.440 +  <target depends="init" if="netbeans.home" name="-debug-start-debugger">
  2.441 +    <j2seproject1:nbjpdastart name="${debug.class}"/>
  2.442 +  </target>
  2.443 +  <target depends="init,compile" name="-debug-start-debuggee">
  2.444 +    <j2seproject3:debug>
  2.445 +      <customize>
  2.446 +        <arg line="${application.args}"/>
  2.447 +      </customize>
  2.448 +    </j2seproject3:debug>
  2.449 +  </target>
  2.450 +  <target depends="init,compile,-debug-start-debugger,-debug-start-debuggee" description="Debug project in IDE." if="netbeans.home" name="debug"/>
  2.451 +  <target depends="init" if="netbeans.home" name="-debug-start-debugger-stepinto">
  2.452 +    <j2seproject1:nbjpdastart stopclassname="${main.class}"/>
  2.453 +  </target>
  2.454 +  <target depends="init,compile,-debug-start-debugger-stepinto,-debug-start-debuggee" if="netbeans.home" name="debug-stepinto"/>
  2.455 +  <target depends="init,compile-single" if="netbeans.home" name="-debug-start-debuggee-single">
  2.456 +    <fail unless="debug.class">Must select one file in the IDE or set debug.class</fail>
  2.457 +    <j2seproject3:debug classname="${debug.class}"/>
  2.458 +  </target>
  2.459 +  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-single,-debug-start-debugger,-debug-start-debuggee-single" if="netbeans.home" name="debug-single"/>
  2.460 +  <target depends="init" name="-pre-debug-fix">
  2.461 +    <fail unless="fix.includes">Must set fix.includes</fail>
  2.462 +    <property name="javac.includes" value="${fix.includes}.java"/>
  2.463 +  </target>
  2.464 +  <target depends="init,-pre-debug-fix,compile-single" if="netbeans.home" name="-do-debug-fix">
  2.465 +    <j2seproject1:nbjpdareload/>
  2.466 +  </target>
  2.467 +  <target depends="init,-pre-debug-fix,-do-debug-fix" if="netbeans.home" name="debug-fix"/>
  2.468 +  <!--
  2.469 +        ===============
  2.470 +        JAVADOC SECTION
  2.471 +        ===============
  2.472 +      -->
  2.473 +  <target depends="init" name="-javadoc-build">
  2.474 +    <mkdir dir="${dist.javadoc.dir}"/>
  2.475 +    <javadoc additionalparam="${javadoc.additionalparam}" author="${javadoc.author}" charset="UTF-8" destdir="${dist.javadoc.dir}" docencoding="UTF-8" encoding="${javadoc.encoding.used}" failonerror="true" noindex="${javadoc.noindex}" nonavbar="${javadoc.nonavbar}" notree="${javadoc.notree}" private="${javadoc.private}" source="${javac.source}" splitindex="${javadoc.splitindex}" use="${javadoc.use}" useexternalfile="true" version="${javadoc.version}" windowtitle="${javadoc.windowtitle}">
  2.476 +      <classpath>
  2.477 +        <path path="${javac.classpath}"/>
  2.478 +      </classpath>
  2.479 +      <fileset dir="${src.dir}" excludes="${excludes}" includes="${includes}">
  2.480 +        <filename name="**/*.java"/>
  2.481 +      </fileset>
  2.482 +    </javadoc>
  2.483 +  </target>
  2.484 +  <target depends="init,-javadoc-build" if="netbeans.home" name="-javadoc-browse" unless="no.javadoc.preview">
  2.485 +    <nbbrowse file="${dist.javadoc.dir}/index.html"/>
  2.486 +  </target>
  2.487 +  <target depends="init,-javadoc-build,-javadoc-browse" description="Build Javadoc." name="javadoc"/>
  2.488 +  <!--
  2.489 +        =========================
  2.490 +        JUNIT COMPILATION SECTION
  2.491 +        =========================
  2.492 +      -->
  2.493 +  <target depends="init,compile" if="have.tests" name="-pre-pre-compile-test">
  2.494 +    <mkdir dir="${build.test.classes.dir}"/>
  2.495 +  </target>
  2.496 +  <target name="-pre-compile-test">
  2.497 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.498 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.499 +  </target>
  2.500 +  <target if="do.depend.true" name="-compile-test-depend">
  2.501 +    <j2seproject3:depend classpath="${javac.test.classpath}" destdir="${build.test.classes.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
  2.502 +  </target>
  2.503 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test,-compile-test-depend" if="have.tests" name="-do-compile-test">
  2.504 +    <j2seproject3:javac classpath="${javac.test.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
  2.505 +    <copy todir="${build.test.classes.dir}">
  2.506 +      <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
  2.507 +    </copy>
  2.508 +  </target>
  2.509 +  <target name="-post-compile-test">
  2.510 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.511 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.512 +  </target>
  2.513 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test,-do-compile-test,-post-compile-test" name="compile-test"/>
  2.514 +  <target name="-pre-compile-test-single">
  2.515 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.516 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.517 +  </target>
  2.518 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test-single" if="have.tests" name="-do-compile-test-single">
  2.519 +    <fail unless="javac.includes">Must select some files in the IDE or set javac.includes</fail>
  2.520 +    <j2seproject3:force-recompile destdir="${build.test.classes.dir}"/>
  2.521 +    <j2seproject3:javac classpath="${javac.test.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" excludes="" includes="${javac.includes}" sourcepath="${test.src.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
  2.522 +    <copy todir="${build.test.classes.dir}">
  2.523 +      <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
  2.524 +    </copy>
  2.525 +  </target>
  2.526 +  <target name="-post-compile-test-single">
  2.527 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.528 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.529 +  </target>
  2.530 +  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test-single,-do-compile-test-single,-post-compile-test-single" name="compile-test-single"/>
  2.531 +  <!--
  2.532 +        =======================
  2.533 +        JUNIT EXECUTION SECTION
  2.534 +        =======================
  2.535 +      -->
  2.536 +  <target depends="init" if="have.tests" name="-pre-test-run">
  2.537 +    <mkdir dir="${build.test.results.dir}"/>
  2.538 +  </target>
  2.539 +  <target depends="init,compile-test,-pre-test-run" if="have.tests" name="-do-test-run">
  2.540 +    <j2seproject3:junit testincludes="**/*Test.java"/>
  2.541 +  </target>
  2.542 +  <target depends="init,compile-test,-pre-test-run,-do-test-run" if="have.tests" name="-post-test-run">
  2.543 +    <fail if="tests.failed">Some tests failed; see details above.</fail>
  2.544 +  </target>
  2.545 +  <target depends="init" if="have.tests" name="test-report"/>
  2.546 +  <target depends="init" if="netbeans.home+have.tests" name="-test-browse"/>
  2.547 +  <target depends="init,compile-test,-pre-test-run,-do-test-run,test-report,-post-test-run,-test-browse" description="Run unit tests." name="test"/>
  2.548 +  <target depends="init" if="have.tests" name="-pre-test-run-single">
  2.549 +    <mkdir dir="${build.test.results.dir}"/>
  2.550 +  </target>
  2.551 +  <target depends="init,compile-test-single,-pre-test-run-single" if="have.tests" name="-do-test-run-single">
  2.552 +    <fail unless="test.includes">Must select some files in the IDE or set test.includes</fail>
  2.553 +    <j2seproject3:junit excludes="" includes="${test.includes}"/>
  2.554 +  </target>
  2.555 +  <target depends="init,compile-test-single,-pre-test-run-single,-do-test-run-single" if="have.tests" name="-post-test-run-single">
  2.556 +    <fail if="tests.failed">Some tests failed; see details above.</fail>
  2.557 +  </target>
  2.558 +  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-test-single,-pre-test-run-single,-do-test-run-single,-post-test-run-single" description="Run single unit test." name="test-single"/>
  2.559 +  <!--
  2.560 +        =======================
  2.561 +        JUNIT DEBUGGING SECTION
  2.562 +        =======================
  2.563 +      -->
  2.564 +  <target depends="init,compile-test" if="have.tests" name="-debug-start-debuggee-test">
  2.565 +    <fail unless="test.class">Must select one file in the IDE or set test.class</fail>
  2.566 +    <property location="${build.test.results.dir}/TEST-${test.class}.xml" name="test.report.file"/>
  2.567 +    <delete file="${test.report.file}"/>
  2.568 +    <mkdir dir="${build.test.results.dir}"/>
  2.569 +    <j2seproject3:debug classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.JUnitTestRunner" classpath="${ant.home}/lib/ant.jar:${ant.home}/lib/ant-junit.jar:${debug.test.classpath}">
  2.570 +      <customize>
  2.571 +        <syspropertyset>
  2.572 +          <propertyref prefix="test-sys-prop."/>
  2.573 +          <mapper from="test-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
  2.574 +        </syspropertyset>
  2.575 +        <arg value="${test.class}"/>
  2.576 +        <arg value="showoutput=true"/>
  2.577 +        <arg value="formatter=org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.BriefJUnitResultFormatter"/>
  2.578 +        <arg value="formatter=org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.XMLJUnitResultFormatter,${test.report.file}"/>
  2.579 +      </customize>
  2.580 +    </j2seproject3:debug>
  2.581 +  </target>
  2.582 +  <target depends="init,compile-test" if="netbeans.home+have.tests" name="-debug-start-debugger-test">
  2.583 +    <j2seproject1:nbjpdastart classpath="${debug.test.classpath}" name="${test.class}"/>
  2.584 +  </target>
  2.585 +  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-test-single,-debug-start-debugger-test,-debug-start-debuggee-test" name="debug-test"/>
  2.586 +  <target depends="init,-pre-debug-fix,compile-test-single" if="netbeans.home" name="-do-debug-fix-test">
  2.587 +    <j2seproject1:nbjpdareload dir="${build.test.classes.dir}"/>
  2.588 +  </target>
  2.589 +  <target depends="init,-pre-debug-fix,-do-debug-fix-test" if="netbeans.home" name="debug-fix-test"/>
  2.590 +  <!--
  2.591 +        =========================
  2.592 +        APPLET EXECUTION SECTION
  2.593 +        =========================
  2.594 +      -->
  2.595 +  <target depends="init,compile-single" name="run-applet">
  2.596 +    <fail unless="applet.url">Must select one file in the IDE or set applet.url</fail>
  2.597 +    <j2seproject1:java classname="sun.applet.AppletViewer">
  2.598 +      <customize>
  2.599 +        <arg value="${applet.url}"/>
  2.600 +      </customize>
  2.601 +    </j2seproject1:java>
  2.602 +  </target>
  2.603 +  <!--
  2.604 +        =========================
  2.605 +        APPLET DEBUGGING SECTION
  2.606 +        =========================
  2.607 +      -->
  2.608 +  <target depends="init,compile-single" if="netbeans.home" name="-debug-start-debuggee-applet">
  2.609 +    <fail unless="applet.url">Must select one file in the IDE or set applet.url</fail>
  2.610 +    <j2seproject3:debug classname="sun.applet.AppletViewer">
  2.611 +      <customize>
  2.612 +        <arg value="${applet.url}"/>
  2.613 +      </customize>
  2.614 +    </j2seproject3:debug>
  2.615 +  </target>
  2.616 +  <target depends="init,compile-single,-debug-start-debugger,-debug-start-debuggee-applet" if="netbeans.home" name="debug-applet"/>
  2.617 +  <!--
  2.618 +        ===============
  2.619 +        CLEANUP SECTION
  2.620 +        ===============
  2.621 +      -->
  2.622 +  <target depends="init" name="deps-clean" unless="no.deps"/>
  2.623 +  <target depends="init" name="-do-clean">
  2.624 +    <delete dir="${build.dir}"/>
  2.625 +    <delete dir="${dist.dir}"/>
  2.626 +  </target>
  2.627 +  <target name="-post-clean">
  2.628 +    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  2.629 +    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  2.630 +  </target>
  2.631 +  <target depends="init,deps-clean,-do-clean,-post-clean" description="Clean build products." name="clean"/>
  2.632 +</project>
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/genfiles.properties	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,8 @@
   3.4 +build.xml.data.CRC32=958f21fd
   3.5 +build.xml.script.CRC32=875a74e8
   3.6 +build.xml.stylesheet.CRC32=be360661
   3.7 +# This file is used by a NetBeans-based IDE to track changes in generated files such as build-impl.xml.
   3.8 +# Do not edit this file. You may delete it but then the IDE will never regenerate such files for you.
   3.9 +nbproject/build-impl.xml.data.CRC32=958f21fd
  3.10 +nbproject/build-impl.xml.script.CRC32=196dbf97
  3.11 +nbproject/build-impl.xml.stylesheet.CRC32=487672f9
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/private/private.properties	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,2 @@
   4.4 +jaxws.endorsed.dir=/usr/local/netbeans-6.1/java2/modules/ext/jaxws21/api
   4.5 +user.properties.file=/home/fiki/.netbeans/6.1/build.properties
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/project.properties	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   5.3 @@ -0,0 +1,57 @@
   5.4 +build.classes.dir=${build.dir}/classes
   5.5 +build.classes.excludes=**/*.java,**/*.form
   5.6 +# This directory is removed when the project is cleaned:
   5.7 +build.dir=build
   5.8 +build.generated.dir=${build.dir}/generated
   5.9 +# Only compile against the classpath explicitly listed here:
  5.10 +build.sysclasspath=ignore
  5.11 +build.test.classes.dir=${build.dir}/test/classes
  5.12 +build.test.results.dir=${build.dir}/test/results
  5.13 +debug.classpath=\
  5.14 +  ${run.classpath}
  5.15 +debug.test.classpath=\
  5.16 +  ${run.test.classpath}
  5.17 +# This directory is removed when the project is cleaned:
  5.18 +dist.dir=dist
  5.19 +dist.jar=${dist.dir}/SuperDAO.jar
  5.20 +dist.javadoc.dir=${dist.dir}/javadoc
  5.21 +excludes=
  5.22 +includes=**
  5.23 +jar.compress=false
  5.24 +javac.classpath=
  5.25 +# Space-separated list of extra javac options
  5.26 +javac.compilerargs=
  5.27 +javac.deprecation=false
  5.28 +javac.source=1.5
  5.29 +javac.target=1.5
  5.30 +javac.test.classpath=\
  5.31 +  ${javac.classpath}:\
  5.32 +  ${build.classes.dir}:\
  5.33 +  ${libs.junit.classpath}:\
  5.34 +  ${libs.junit_4.classpath}
  5.35 +javadoc.additionalparam=
  5.36 +javadoc.author=false
  5.37 +javadoc.encoding=${source.encoding}
  5.38 +javadoc.noindex=false
  5.39 +javadoc.nonavbar=false
  5.40 +javadoc.notree=false
  5.41 +javadoc.private=false
  5.42 +javadoc.splitindex=true
  5.43 +javadoc.use=true
  5.44 +javadoc.version=false
  5.45 +javadoc.windowtitle=
  5.46 +meta.inf.dir=${src.dir}/META-INF
  5.47 +platform.active=default_platform
  5.48 +run.classpath=\
  5.49 +  ${javac.classpath}:\
  5.50 +  ${build.classes.dir}
  5.51 +# Space-separated list of JVM arguments used when running the project
  5.52 +# (you may also define separate properties like run-sys-prop.name=value instead of -Dname=value
  5.53 +# or test-sys-prop.name=value to set system properties for unit tests):
  5.54 +run.jvmargs=
  5.55 +run.test.classpath=\
  5.56 +  ${javac.test.classpath}:\
  5.57 +  ${build.test.classes.dir}
  5.58 +source.encoding=UTF-8
  5.59 +src.dir=src
  5.60 +test.src.dir=test
   6.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   6.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/project.xml	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   6.3 @@ -0,0 +1,16 @@
   6.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   6.5 +<project xmlns="http://www.netbeans.org/ns/project/1">
   6.6 +  <type>org.netbeans.modules.java.j2seproject</type>
   6.7 +  <configuration>
   6.8 +    <data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
   6.9 +      <name>SuperDAO</name>
  6.10 +      <minimum-ant-version>1.6.5</minimum-ant-version>
  6.11 +      <source-roots>
  6.12 +        <root id="src.dir"/>
  6.13 +      </source-roots>
  6.14 +      <test-roots>
  6.15 +        <root id="test.src.dir"/>
  6.16 +      </test-roots>
  6.17 +    </data>
  6.18 +  </configuration>
  6.19 +</project>
   7.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   7.2 +++ b/java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.java	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   7.3 @@ -0,0 +1,125 @@
   7.4 +package cz.frantovo.superDAO;
   7.5 +
   7.6 +import java.io.InputStream;
   7.7 +import java.sql.Connection;
   7.8 +import java.sql.ResultSet;
   7.9 +import java.sql.Statement;
  7.10 +import java.util.Collections;
  7.11 +import java.util.HashMap;
  7.12 +import java.util.Map;
  7.13 +import java.util.Properties;
  7.14 +import java.util.logging.Level;
  7.15 +import java.util.logging.Logger;
  7.16 +
  7.17 +/**
  7.18 + * Předek všech DTOček
  7.19 + * @author fiki
  7.20 + */
  7.21 +public class SuperDAO {
  7.22 +
  7.23 +  protected Logger log = Logger.getLogger(getClass().getName());
  7.24 +  private static Map<Class, Properties> sql = Collections.synchronizedMap(new HashMap<Class, Properties>());
  7.25 +  private static Map<Class, Properties> vlastnosti = Collections.synchronizedMap(new HashMap<Class, Properties>());
  7.26 +
  7.27 +  private enum SQL {
  7.28 +
  7.29 +    AHOJ
  7.30 +  }
  7.31 +
  7.32 +  /**
  7.33 +   * Načítá SQL dotazy ze souboru, který se jmenuje stejně jako třída a má příponu sql.xml
  7.34 +   * Do těchto souborů patří pouze SQL dotazy - všechny ostatní parametry dáme do .xml souboru.
  7.35 +   * @param klic Enum konstnanta z dané třídy
  7.36 +   * @return SQL dotaz nebo null v případě chyby
  7.37 +   */
  7.38 +  protected String getSQL(Enum klic) {
  7.39 +
  7.40 +
  7.41 +
  7.42 +    return getHodnota(sql, "sql.xml", klic);
  7.43 +  }
  7.44 +
  7.45 +  /**
  7.46 +   * Načítá textové hodnoty (vlastnosti) ze souboru, který se jmenuje stejně jako třída a má příponu xml
  7.47 +   * Sem patří všechny parametry tříd kromě SQL dotazů.
  7.48 +   * @param klic Enum konstnanta z dané třídy
  7.49 +   * @return textová hodnota nebo null v případě chyby
  7.50 +   */
  7.51 +  protected String getVlastnost(Enum klic) {
  7.52 +    return getHodnota(vlastnosti, "xml", klic);
  7.53 +  }
  7.54 +
  7.55 +  /**
  7.56 +   * Nečte hodnoty přímo ze souboru, ale snaží se je nejprve najít ve statické mezipaměti.
  7.57 +   * @param klic Enum konstnanta z dané třídy
  7.58 +   * @return textová hodnota nebo null v případě chyby
  7.59 +   */
  7.60 +  private String getHodnota(Map<Class, Properties> mezipamet, String pripona, Enum klic) {
  7.61 +
  7.62 +    if (mezipamet.get(getClass()) == null) {
  7.63 +      /** Ještě nemáme načteno ze souboru */
  7.64 +      mezipamet.put(getClass(), getHodnoty(pripona));
  7.65 +
  7.66 +      if (mezipamet.get(getClass()) == null) {
  7.67 +        /** Došlo k chybě --> už to příště nebudeme zkoušet načítat */
  7.68 +        mezipamet.put(getClass(), new Properties());
  7.69 +      }
  7.70 +    }
  7.71 +
  7.72 +    return mezipamet.get(getClass()).getProperty(klic.toString());
  7.73 +  }
  7.74 +
  7.75 +  public static void main(String[] args) {
  7.76 +    System.out.println(new SuperDAO().getSQL(SQL.AHOJ));
  7.77 +
  7.78 +  }
  7.79 +
  7.80 +  /**
  7.81 +   * Načte vlastnosti dané třídy z XML souboru.
  7.82 +   * Soubory se dávají do stejného balíčku jako třída, akorát mají jinou příponu.
  7.83 +   * @param pripona přípona souboru - obvykle "sql.xml" nebo "xml" (bez tečky)
  7.84 +   * @return načtené vlastnosti nebo null v případě chyby
  7.85 +   */
  7.86 +  private Properties getHodnoty(String pripona) {
  7.87 +    Class trida = getClass();
  7.88 +    String soubor = trida.getSimpleName() + "." + pripona;
  7.89 +
  7.90 +    Properties hodnoty = null;
  7.91 +    try {
  7.92 +      InputStream fis = trida.getResourceAsStream(soubor);
  7.93 +      hodnoty = new Properties();
  7.94 +      hodnoty.loadFromXML(fis);
  7.95 +    } catch (Exception e) {
  7.96 +      log.log(Level.SEVERE, "Chyba při načítání vlastností: " + soubor, e);
  7.97 +    }
  7.98 +
  7.99 +    return hodnoty;
  7.100 +  }
  7.101 +
  7.102 +  /**
  7.103 +   * Zavře všechno
  7.104 +   * @param spojeni DB spojení
  7.105 +   * @param prikaz DB dotaz
  7.106 +   * @param vysledek DB výsledek
  7.107 +   */
  7.108 +  protected void zavri(Connection spojeni, Statement prikaz, ResultSet vysledek) {
  7.109 +    if (vysledek != null) {
  7.110 +      try {
  7.111 +        vysledek.close();
  7.112 +      } catch (Exception e) {
  7.113 +      }
  7.114 +    }
  7.115 +    if (prikaz != null) {
  7.116 +      try {
  7.117 +        prikaz.close();
  7.118 +      } catch (Exception e) {
  7.119 +      }
  7.120 +    }
  7.121 +    if (spojeni != null) {
  7.122 +      try {
  7.123 +        spojeni.close();
  7.124 +      } catch (Exception e) {
  7.125 +      }
  7.126 +    }
  7.127 +  }
  7.128 +}
  7.129 \ No newline at end of file
   8.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   8.2 +++ b/java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.sql.xml	Mon Oct 06 09:36:27 2008 +0200
   8.3 @@ -0,0 +1,9 @@
   8.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   8.5 +<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
   8.6 +<properties>
   8.7 +  <entry key="AHOJ">
   8.8 +    <![CDATA[
   8.9 +    Tak co, jak to jde? ;-)
  8.10 +    ]]>
  8.11 +  </entry>
  8.12 +</properties>
  8.13 \ No newline at end of file