Opravena chyba související s protected metodami:
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 11 Feb 2009 22:23:22 +0100
changeset 23df37f25b286
parent 1 d32edd5bcb8a
child 3 e4845c29ae29
Opravena chyba související s protected metodami:
pokud jsme dříve měli protected metodu, ve které jsme používali getSQL nebo getVlastnost
a tuto metodu jsme volali z potomka, hledaly se SQL a Vlastnosti v XML souboru patřícímu potomkovi.
Proto je v protected metodách potřeba zadávat kromě názvu požadované hodnoty i třídu,
aby bylo jasné, že se mají hodnoty bráz z jejího XML souboru a ne ze souboru potomka.
java/SuperDAO/nbproject/build-impl.xml
java/SuperDAO/nbproject/genfiles.properties
java/SuperDAO/nbproject/private/private.properties
java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.java
java/SuperDAOplugin/nbproject/build-impl.xml
java/SuperDAOplugin/nbproject/genfiles.properties
java/SuperDAOplugin/nbproject/project.xml
   1.1 --- a/java/SuperDAO/nbproject/build-impl.xml	Sun Nov 23 23:10:04 2008 +0100
   1.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/build-impl.xml	Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100
   1.3 @@ -152,7 +152,7 @@
   1.4       <attribute default="${includes}" name="includes"/>
   1.5       <attribute default="${excludes}" name="excludes"/>
   1.6       <attribute default="${javac.debug}" name="debug"/>
   1.7 -      <attribute default="" name="sourcepath"/>
   1.8 +      <attribute default="/does/not/exist" name="sourcepath"/>
   1.9       <element name="customize" optional="true"/>
  1.10       <sequential>
  1.11         <javac debug="@{debug}" deprecation="${javac.deprecation}" destdir="@{destdir}" encoding="${source.encoding}" excludes="@{excludes}" includeantruntime="false" includes="@{includes}" source="${javac.source}" sourcepath="@{sourcepath}" srcdir="@{srcdir}" target="${javac.target}">
   2.1 --- a/java/SuperDAO/nbproject/genfiles.properties	Sun Nov 23 23:10:04 2008 +0100
   2.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/genfiles.properties	Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100
   2.3 @@ -4,5 +4,5 @@
   2.4 # This file is used by a NetBeans-based IDE to track changes in generated files such as build-impl.xml.
   2.5 # Do not edit this file. You may delete it but then the IDE will never regenerate such files for you.
   2.6 nbproject/build-impl.xml.data.CRC32=958f21fd
   2.7 -nbproject/build-impl.xml.script.CRC32=d53793de
   2.8 -nbproject/build-impl.xml.stylesheet.CRC32=e55b27f5
   2.9 +nbproject/build-impl.xml.script.CRC32=e6e803c1
  2.10 +nbproject/build-impl.xml.stylesheet.CRC32=65b8de21
   3.1 --- a/java/SuperDAO/nbproject/private/private.properties	Sun Nov 23 23:10:04 2008 +0100
   3.2 +++ b/java/SuperDAO/nbproject/private/private.properties	Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100
   3.3 @@ -4,4 +4,4 @@
   3.4 javac.debug=true
   3.5 javadoc.preview=true
   3.6 jaxws.endorsed.dir=/usr/local/netbeans-6.5/java2/modules/ext/jaxws21/api:/usr/local/netbeans-6.5/ide10/modules/ext/jaxb/api
   3.7 -user.properties.file=/home/fiki/src/p\u00edskovi\u0161t\u011b/Graf1/build/testuserdir/build.properties
   3.8 +user.properties.file=/home/fiki/.netbeans/6.5/build.properties
   4.1 --- a/java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.java	Sun Nov 23 23:10:04 2008 +0100
   4.2 +++ b/java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.java	Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100
   4.3 @@ -21,7 +21,7 @@
   4.4   private static Map<Class, Properties> sql = Collections.synchronizedMap(new HashMap<Class, Properties>());
   4.5   private static Map<Class, Properties> vlastnosti = Collections.synchronizedMap(new HashMap<Class, Properties>());
   4.6 
   4.7 -  private enum SQL {
   4.8 +  private enum VLASTNOSTI {
   4.9 
  4.10     AHOJ
  4.11   }
  4.12 @@ -29,24 +29,43 @@
  4.13   /**
  4.14    * Načítá SQL dotazy ze souboru, který se jmenuje stejně jako třída a má příponu sql.xml
  4.15    * Do těchto souborů patří pouze SQL dotazy - všechny ostatní parametry dáme do .xml souboru.
  4.16 +   * <p><strong>Pozor</strong> na použití v <em>protected</em> metodách, které mohou být volány z potomků –
  4.17 +   * pak se použije XML soubor daného potomka a ne XML soubor třídy, ve které se <em>protected</em> metoda nachází.
  4.18 +   * V takovém případě je potřeba použít parametr <em>trida</em></p>
  4.19    * @param klic Enum konstnanta z dané třídy
  4.20 +   * @param trida třída, jejíž XML soubor budeme hledat.
  4.21    * @return SQL dotaz nebo null v případě chyby
  4.22    */
  4.23 +  protected String getSQL(Enum klic, Class trida) {
  4.24 +    return getHodnota(sql, "sql.xml", klic, trida);
  4.25 +  }
  4.26 +
  4.27 +  /**
  4.28 +   * @see getSQL(Enum klic, Class trida)
  4.29 +   */
  4.30   protected String getSQL(Enum klic) {
  4.31 -
  4.32 -
  4.33 -
  4.34 -    return getHodnota(sql, "sql.xml", klic);
  4.35 +    return getSQL(klic, null);
  4.36   }
  4.37 
  4.38   /**
  4.39    * Načítá textové hodnoty (vlastnosti) ze souboru, který se jmenuje stejně jako třída a má příponu xml
  4.40    * Sem patří všechny parametry tříd kromě SQL dotazů.
  4.41 +   * <p><strong>Pozor</strong> na použití v <em>protected</em> metodách, které mohou být volány z potomků –
  4.42 +   * pak se použije XML soubor daného potomka a ne XML soubor třídy, ve které se <em>protected</em> metoda nachází.
  4.43 +   * V takovém případě je potřeba použít parametr <em>trida</em></p>
  4.44    * @param klic Enum konstnanta z dané třídy
  4.45 +   * @param trida třída, jejíž XML soubor budeme hledat.
  4.46    * @return textová hodnota nebo null v případě chyby
  4.47    */
  4.48 +  protected String getVlastnost(Enum klic, Class trida) {
  4.49 +    return getHodnota(vlastnosti, "xml", klic, trida);
  4.50 +  }
  4.51 +
  4.52 +  /**
  4.53 +   * @see getVlastnost(Enum klic, Class trida)
  4.54 +   */
  4.55   protected String getVlastnost(Enum klic) {
  4.56 -    return getHodnota(vlastnosti, "xml", klic);
  4.57 +    return getVlastnost(klic, null);
  4.58   }
  4.59 
  4.60   /**
  4.61 @@ -54,23 +73,27 @@
  4.62    * @param klic Enum konstnanta z dané třídy
  4.63    * @return textová hodnota nebo null v případě chyby
  4.64    */
  4.65 -  private String getHodnota(Map<Class, Properties> mezipamet, String pripona, Enum klic) {
  4.66 +  private String getHodnota(Map<Class, Properties> mezipamet, String pripona, Enum klic, Class trida) {
  4.67 
  4.68 -    if (mezipamet.get(getClass()) == null) {
  4.69 +    if (trida == null) {
  4.70 +      trida = getClass();
  4.71 +    }
  4.72 +
  4.73 +    if (mezipamet.get(trida) == null) {
  4.74       /** Ještě nemáme načteno ze souboru */
  4.75 -      mezipamet.put(getClass(), getHodnoty(pripona));
  4.76 +      mezipamet.put(trida, getHodnoty(pripona, trida));
  4.77 
  4.78 -      if (mezipamet.get(getClass()) == null) {
  4.79 +      if (mezipamet.get(trida) == null) {
  4.80         /** Došlo k chybě --> už to příště nebudeme zkoušet načítat */
  4.81 -        mezipamet.put(getClass(), new Properties());
  4.82 +        mezipamet.put(trida, new Properties());
  4.83       }
  4.84     }
  4.85 
  4.86 -    return mezipamet.get(getClass()).getProperty(klic.toString());
  4.87 +    return mezipamet.get(trida).getProperty(klic.toString());
  4.88   }
  4.89 
  4.90   public static void main(String[] args) {
  4.91 -    System.out.println(new SuperDAO().getSQL(SQL.AHOJ));
  4.92 +    System.out.println(new SuperDAO().getSQL(VLASTNOSTI.AHOJ));
  4.93 
  4.94   }
  4.95 
  4.96 @@ -80,20 +103,18 @@
  4.97    * @param pripona přípona souboru - obvykle "sql.xml" nebo "xml" (bez tečky)
  4.98    * @return načtené vlastnosti nebo null v případě chyby
  4.99    */
  4.100 -  private Properties getHodnoty(String pripona) {
  4.101 -    Class trida = getClass();
  4.102 +  private Properties getHodnoty(String pripona, Class trida) {
  4.103     String soubor = trida.getSimpleName() + "." + pripona;
  4.104 
  4.105 -    Properties hodnoty = null;
  4.106     try {
  4.107 +      Properties hodnoty = new Properties();
  4.108       InputStream fis = trida.getResourceAsStream(soubor);
  4.109 -      hodnoty = new Properties();
  4.110       hodnoty.loadFromXML(fis);
  4.111 +      return hodnoty;
  4.112     } catch (Exception e) {
  4.113       log.log(Level.SEVERE, "Chyba při načítání vlastností: " + soubor, e);
  4.114 +      return null;
  4.115     }
  4.116 -
  4.117 -    return hodnoty;
  4.118   }
  4.119 
  4.120   /**
  4.121 @@ -102,7 +123,7 @@
  4.122    * @param prikaz DB dotaz
  4.123    * @param vysledek DB výsledek
  4.124    */
  4.125 -  protected void zavri(Connection spojeni, Statement prikaz, ResultSet vysledek) {
  4.126 +  protected static void zavri(Connection spojeni, Statement prikaz, ResultSet vysledek) {
  4.127     if (vysledek != null) {
  4.128       try {
  4.129         vysledek.close();
  4.130 @@ -122,4 +143,16 @@
  4.131       }
  4.132     }
  4.133   }
  4.134 +
  4.135 +  /**
  4.136 +   * @param jndi původní řetězec
  4.137 +   * @return U JNDI jmen nemá smysl, aby měli na začátku nebo na konci bílé znaky (mezery…)
  4.138 +   */
  4.139 +  public static String orizniJNDI(String jndi) {
  4.140 +    if (jndi == null) {
  4.141 +      return null;
  4.142 +    } else {
  4.143 +      return jndi.trim();
  4.144 +    }
  4.145 +  }
  4.146 }
  4.147 \ No newline at end of file
   5.1 --- a/java/SuperDAOplugin/nbproject/build-impl.xml	Sun Nov 23 23:10:04 2008 +0100
   5.2 +++ b/java/SuperDAOplugin/nbproject/build-impl.xml	Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100
   5.3 @@ -4,8 +4,11 @@
   5.4 ***     EDIT ../build.xml INSTEAD     ***
   5.5 -->
   5.6 <project name="cz.frantovo.superDAO-impl" basedir="..">
   5.7 -  <property file="nbproject/private/platform-private.properties"/>
   5.8 -  <property file="nbproject/platform.properties"/>
   5.9 +  <property file="nbproject/private/suite-private.properties"/>
  5.10 +  <property file="nbproject/suite.properties"/>
  5.11 +  <fail unless="suite.dir">You must set 'suite.dir' to point to your containing module suite</fail>
  5.12 +  <property file="${suite.dir}/nbproject/private/platform-private.properties"/>
  5.13 +  <property file="${suite.dir}/nbproject/platform.properties"/>
  5.14   <macrodef name="property" uri="http://www.netbeans.org/ns/nb-module-project/2">
  5.15     <attribute name="name"/>
  5.16     <attribute name="value"/>
   6.1 --- a/java/SuperDAOplugin/nbproject/genfiles.properties	Sun Nov 23 23:10:04 2008 +0100
   6.2 +++ b/java/SuperDAOplugin/nbproject/genfiles.properties	Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100
   6.3 @@ -1,8 +1,8 @@
   6.4 -build.xml.data.CRC32=2d88a397
   6.5 +build.xml.data.CRC32=60287c28
   6.6 build.xml.script.CRC32=ca10ceb8
   6.7 build.xml.stylesheet.CRC32=79c3b980
   6.8 # This file is used by a NetBeans-based IDE to track changes in generated files such as build-impl.xml.
   6.9 # Do not edit this file. You may delete it but then the IDE will never regenerate such files for you.
  6.10 -nbproject/build-impl.xml.data.CRC32=2d88a397
  6.11 -nbproject/build-impl.xml.script.CRC32=e97ccad3
  6.12 +nbproject/build-impl.xml.data.CRC32=60287c28
  6.13 +nbproject/build-impl.xml.script.CRC32=8c7cd5f9
  6.14 nbproject/build-impl.xml.stylesheet.CRC32=deb65f65
   7.1 --- a/java/SuperDAOplugin/nbproject/project.xml	Sun Nov 23 23:10:04 2008 +0100
   7.2 +++ b/java/SuperDAOplugin/nbproject/project.xml	Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100
   7.3 @@ -4,7 +4,7 @@
   7.4   <configuration>
   7.5     <data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/nb-module-project/3">
   7.6       <code-name-base>cz.frantovo.superDAO</code-name-base>
   7.7 -      <standalone/>
   7.8 +      <suite-component/>
   7.9       <module-dependencies/>
  7.10       <public-packages>
  7.11         <package>cz.frantovo.superDAO</package>