vylepšený (q)makefile
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 22 Sep 2012 22:28:35 +0200
changeset 18b356e7c9211f
parent 17 a594ee3c93a5
child 19 c681a3a6cbac
vylepšený (q)makefile
c++/POSIXoveFronty/Fronta/Fronta.pro
c++/POSIXoveFronty/Fronta/Makefile
   1.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/Fronta.pro	Mon May 07 14:05:26 2012 +0200
   1.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/Fronta.pro	Sat Sep 22 22:28:35 2012 +0200
   1.3 @@ -1,12 +1,9 @@
   1.4 -######################################################################
   1.5 -# Automatically generated by qmake (2.01a) ne dub 5 22:16:46 2009
   1.6 -######################################################################
   1.7 +# qmake -makefile
   1.8 
   1.9 TEMPLATE = app
  1.10 -TARGET = 
  1.11 -DEPENDPATH += . qtc-gdbmacros
  1.12 +TARGET =
  1.13 INCLUDEPATH += .
  1.14 +LIBS += -lrt
  1.15 
  1.16 -# Input
  1.17 HEADERS += fronta.h program.h
  1.18 -SOURCES += fronta.cpp program.cpp qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp
  1.19 +SOURCES += fronta.cpp program.cpp
   2.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/Makefile	Mon May 07 14:05:26 2012 +0200
   2.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.3 @@ -1,213 +0,0 @@
   2.4 -#############################################################################
   2.5 -# Makefile for building: Fronta
   2.6 -# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.7.0) on: st 2 9 19:12:09 2011
   2.7 -# Project: Fronta.pro
   2.8 -# Template: app
   2.9 -# Command: /usr/bin/qmake -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.10 -#############################################################################
  2.11 -
  2.12 -####### Compiler, tools and options
  2.13 -
  2.14 -CC      = gcc
  2.15 -CXX      = g++
  2.16 -DEFINES    = -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
  2.17 -CFLAGS    = -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
  2.18 -CXXFLAGS   = -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
  2.19 -INCPATH    = -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 -I. -I.
  2.20 -LINK     = g++
  2.21 -LFLAGS    = -Wl,-O1
  2.22 -LIBS     = $(SUBLIBS) -L/usr/lib -lQtGui -lQtCore -lpthread 
  2.23 -AR      = ar cqs
  2.24 -RANLIB    = 
  2.25 -QMAKE     = /usr/bin/qmake
  2.26 -TAR      = tar -cf
  2.27 -COMPRESS   = gzip -9f
  2.28 -COPY     = cp -f
  2.29 -SED      = sed
  2.30 -COPY_FILE   = $(COPY)
  2.31 -COPY_DIR   = $(COPY) -r
  2.32 -STRIP     = strip
  2.33 -INSTALL_FILE = install -m 644 -p
  2.34 -INSTALL_DIR  = $(COPY_DIR)
  2.35 -INSTALL_PROGRAM = install -m 755 -p
  2.36 -DEL_FILE   = rm -f
  2.37 -SYMLINK    = ln -f -s
  2.38 -DEL_DIR    = rmdir
  2.39 -MOVE     = mv -f
  2.40 -CHK_DIR_EXISTS= test -d
  2.41 -MKDIR     = mkdir -p
  2.42 -
  2.43 -####### Output directory
  2.44 -
  2.45 -OBJECTS_DIR  = ./
  2.46 -
  2.47 -####### Files
  2.48 -
  2.49 -SOURCES    = fronta.cpp \
  2.50 -		program.cpp \
  2.51 -		qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp 
  2.52 -OBJECTS    = fronta.o \
  2.53 -		program.o \
  2.54 -		gdbmacros.o
  2.55 -DIST     = /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf \
  2.56 -		/usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
  2.57 -		/usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
  2.58 -		/usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri \
  2.59 -		/usr/share/qt4/mkspecs/modules/qt_webkit_version.pri \
  2.60 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf \
  2.61 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf \
  2.62 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
  2.63 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf \
  2.64 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf \
  2.65 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf \
  2.66 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf \
  2.67 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf \
  2.68 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf \
  2.69 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
  2.70 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf \
  2.71 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf \
  2.72 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf \
  2.73 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf \
  2.74 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/include_source_dir.prf \
  2.75 -		Fronta.pro
  2.76 -QMAKE_TARGET = Fronta
  2.77 -DESTDIR    = 
  2.78 -TARGET    = Fronta
  2.79 -
  2.80 -first: all
  2.81 -####### Implicit rules
  2.82 -
  2.83 -.SUFFIXES: .o .c .cpp .cc .cxx .C
  2.84 -
  2.85 -.cpp.o:
  2.86 -	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
  2.87 -
  2.88 -.cc.o:
  2.89 -	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
  2.90 -
  2.91 -.cxx.o:
  2.92 -	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
  2.93 -
  2.94 -.C.o:
  2.95 -	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
  2.96 -
  2.97 -.c.o:
  2.98 -	$(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o "$@" "$<"
  2.99 -
  2.100 -####### Build rules
  2.101 -
  2.102 -all: Makefile $(TARGET)
  2.103 -
  2.104 -$(TARGET): $(OBJECTS) 
  2.105 -	$(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJCOMP) $(LIBS)
  2.106 -
  2.107 -Makefile: Fronta.pro /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++/qmake.conf /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf \
  2.108 -		/usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
  2.109 -		/usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
  2.110 -		/usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri \
  2.111 -		/usr/share/qt4/mkspecs/modules/qt_webkit_version.pri \
  2.112 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf \
  2.113 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf \
  2.114 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
  2.115 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf \
  2.116 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf \
  2.117 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf \
  2.118 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf \
  2.119 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf \
  2.120 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf \
  2.121 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
  2.122 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf \
  2.123 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf \
  2.124 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf \
  2.125 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf \
  2.126 -		/usr/share/qt4/mkspecs/features/include_source_dir.prf \
  2.127 -		/usr/lib/libQtGui.prl \
  2.128 -		/usr/lib/libQtCore.prl
  2.129 -	$(QMAKE) -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.130 -/usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf:
  2.131 -/usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf:
  2.132 -/usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf:
  2.133 -/usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri:
  2.134 -/usr/share/qt4/mkspecs/modules/qt_webkit_version.pri:
  2.135 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf:
  2.136 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf:
  2.137 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf:
  2.138 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf:
  2.139 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf:
  2.140 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf:
  2.141 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf:
  2.142 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf:
  2.143 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf:
  2.144 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf:
  2.145 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf:
  2.146 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf:
  2.147 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf:
  2.148 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf:
  2.149 -/usr/share/qt4/mkspecs/features/include_source_dir.prf:
  2.150 -/usr/lib/libQtGui.prl:
  2.151 -/usr/lib/libQtCore.prl:
  2.152 -qmake: FORCE
  2.153 -	@$(QMAKE) -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.154 -
  2.155 -dist: 
  2.156 -	@$(CHK_DIR_EXISTS) .tmp/Fronta1.0.0 || $(MKDIR) .tmp/Fronta1.0.0 
  2.157 -	$(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) .tmp/Fronta1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents fronta.h program.h .tmp/Fronta1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents fronta.cpp program.cpp qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp .tmp/Fronta1.0.0/ && (cd `dirname .tmp/Fronta1.0.0` && $(TAR) Fronta1.0.0.tar Fronta1.0.0 && $(COMPRESS) Fronta1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname .tmp/Fronta1.0.0`/Fronta1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r .tmp/Fronta1.0.0
  2.158 -
  2.159 -
  2.160 -clean:compiler_clean 
  2.161 -	-$(DEL_FILE) $(OBJECTS)
  2.162 -	-$(DEL_FILE) *~ core *.core
  2.163 -
  2.164 -
  2.165 -####### Sub-libraries
  2.166 -
  2.167 -distclean: clean
  2.168 -	-$(DEL_FILE) $(TARGET) 
  2.169 -	-$(DEL_FILE) Makefile
  2.170 -
  2.171 -
  2.172 -check: first
  2.173 -
  2.174 -mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean
  2.175 -
  2.176 -mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all
  2.177 -
  2.178 -compiler_moc_header_make_all:
  2.179 -compiler_moc_header_clean:
  2.180 -compiler_rcc_make_all:
  2.181 -compiler_rcc_clean:
  2.182 -compiler_image_collection_make_all: qmake_image_collection.cpp
  2.183 -compiler_image_collection_clean:
  2.184 -	-$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
  2.185 -compiler_moc_source_make_all:
  2.186 -compiler_moc_source_clean:
  2.187 -compiler_uic_make_all:
  2.188 -compiler_uic_clean:
  2.189 -compiler_yacc_decl_make_all:
  2.190 -compiler_yacc_decl_clean:
  2.191 -compiler_yacc_impl_make_all:
  2.192 -compiler_yacc_impl_clean:
  2.193 -compiler_lex_make_all:
  2.194 -compiler_lex_clean:
  2.195 -compiler_clean: 
  2.196 -
  2.197 -####### Compile
  2.198 -
  2.199 -fronta.o: fronta.cpp fronta.h
  2.200 -	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o fronta.o fronta.cpp
  2.201 -
  2.202 -program.o: program.cpp program.h \
  2.203 -		fronta.h
  2.204 -	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o program.o program.cpp
  2.205 -
  2.206 -gdbmacros.o: qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp 
  2.207 -	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o gdbmacros.o qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp
  2.208 -
  2.209 -####### Install
  2.210 -
  2.211 -install:  FORCE
  2.212 -
  2.213 -uninstall:  FORCE
  2.214 -
  2.215 -FORCE:
  2.216 -