přepis-cli-parametrů: první verze
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 21 Nov 2017 00:20:27 +0100
changeset 542a22f9959ea3
parent 53 516358e07f9d
child 55 2fbf53cf0782
přepis-cli-parametrů: první verze
c++/přepis-cli-parametrů/Makefile
c++/přepis-cli-parametrů/přepis-cli-parametrů.cpp
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/c++/přepis-cli-parametrů/Makefile	Tue Nov 21 00:20:27 2017 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,18 @@
   1.4 +CXX=g++
   1.5 +CXXFLAGS += -std=c++17 -Wall
   1.6 +
   1.7 +APP=přepis-cli-parametrů
   1.8 +PROGNAME=$(APP)
   1.9 +SRC=$(APP).cpp
  1.10 +
  1.11 +ALL: $(PROGNAME)
  1.12 +
  1.13 +$(PROGNAME): $(SRC)
  1.14 +	$(CXX) $(CXXFLAGS) -o $(PROGNAME) $(SRC)
  1.15 +
  1.16 +clean:
  1.17 +	rm -f $(PROGNAME)
  1.18 +
  1.19 +run: $(PROGNAME)
  1.20 +	./$(PROGNAME) první druhý třetí
  1.21 +
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/c++/přepis-cli-parametrů/přepis-cli-parametrů.cpp	Tue Nov 21 00:20:27 2017 +0100
   2.3 @@ -0,0 +1,79 @@
   2.4 +/**
   2.5 + * Přepis CLI parametrů
   2.6 + * Copyright © 2017 František Kučera (frantovo.cz)
   2.7 + *
   2.8 + * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   2.9 + * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  2.10 + * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  2.11 + * (at your option) any later version.
  2.12 + *
  2.13 + * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  2.14 + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  2.15 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  2.16 + * GNU General Public License for more details.
  2.17 + *
  2.18 + * You should have received a copy of the GNU General Public License
  2.19 + * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  2.20 + */
  2.21 +
  2.22 +#include <stdlib.h>
  2.23 +#include <iostream>
  2.24 +#include <wchar.h>
  2.25 +#include <locale.h>
  2.26 +
  2.27 +
  2.28 +using namespace std;
  2.29 +
  2.30 +void cekej() {
  2.31 +	wprintf(L"Stiskněte Enter pro pokračování…");
  2.32 +	getwchar();
  2.33 +}
  2.34 +
  2.35 +void napoveda(const string nazevProgramu) {
  2.36 + wprintf(L"Vypište si parametry jedním z následujících příkazů:\n");
  2.37 + wprintf(L"\tcat /proc/$(pidof %s)/cmdline | xargs -0 -n1 echo\n", nazevProgramu.c_str());
  2.38 + wprintf(L"\tps aux | grep '[ ]%s'\n", nazevProgramu.c_str());
  2.39 +}
  2.40 +
  2.41 +/**
  2.42 + * 1) Program vypíše zadané parametry (argumenty příkazového řádku) a zastaví se (čeká na potvrzení uživatelem).
  2.43 + * 2) Uživatel si vypíše proces a jeho parametry v druhém terminálu.
  2.44 + * 3) Program přepíše svoje parametry – např. 'heslo' → 'xxxxx'.
  2.45 + * 4) Uživatel si opět vypíše informace o procesu a vidí, že původní informace (v praxi např. hesla) jsou pryč.
  2.46 + * 5) Program se ukončí.
  2.47 + */
  2.48 +int main(int argc, char* argv[]) {
  2.49 +
  2.50 +	setlocale(LC_ALL,"");
  2.51 +
  2.52 +	string nazevProgramu = argv[0];
  2.53 +
  2.54 +	if (argc == 1) { // 1 = jen název programu, ale žádné parametry
  2.55 +		wprintf(L"Není, co přepisovat – příště prosím zadejte nějaké parametry – např.\n");
  2.56 +		wprintf(L"\t%s aaa bbb ccc\n", nazevProgramu.c_str());
  2.57 +		return 1;
  2.58 +	}
  2.59 +
  2.60 +	wprintf(L"Přehled zadaných parametrů:\n");
  2.61 +	for (int i = 1; i < argc; i++) {
  2.62 +		wprintf(L"\t%d = %s\n", i, argv[i]);
  2.63 +	}
  2.64 +
  2.65 +	napoveda(nazevProgramu);
  2.66 +	cekej();
  2.67 +
  2.68 +	// Nahradíme všechny znaky ve všech parametrech, aby nebylo možné přečíst původní hodnoty (např. hesla).
  2.69 +	// Pracujeme zde na úrovni bajtů, takže pokud parametr obsahoval vícebajtové znaky, bude mít po nahrazení více znaků (ale stejně bajtů).
  2.70 +	// Stále bude možné zjistit délku původních parametrů (v bajtech).
  2.71 +	for (int i = 1; i < argc; i++) {
  2.72 +		char * arg = argv[i];
  2.73 +		while (*arg) *arg++= 'x';
  2.74 +	}
  2.75 +	// Pokud bychom začínali od nuly (i = 0), přepsali bychom i samotný název programu!
  2.76 +	// Možná už jste ve výpisu procesů někdy viděli názvy, které neodpovídají žádné binárce.
  2.77 +	// Program se tak může maskovat – nicméně i tak bude symbolický odkaz v /proc/…/exe ukazovat na jeho binárku.
  2.78 +
  2.79 +	wprintf(L"Parametry byly přepsány!\n");
  2.80 +	napoveda(nazevProgramu);
  2.81 +	cekej();
  2.82 +}