c++/přepis-cli-parametrů/přepis-cli-parametrů.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 15 May 2020 20:32:37 +0200
changeset 59 d6614ad97bed
parent 54 2a22f9959ea3
permissions -rw-r--r--
LV2: modul zesilovače, dle oficiálního příkladu, ale bez závislosti na Pythonu – stačí gcc a make
   1 /**
   2 * Přepis CLI parametrů
   3 * Copyright © 2017 František Kučera (frantovo.cz)
   4 *
   5 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   6 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
   7 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   8 * (at your option) any later version.
   9 *
  10 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 * GNU General Public License for more details.
  14 *
  15 * You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 */
  18 
  19 #include <stdlib.h>
  20 #include <iostream>
  21 #include <wchar.h>
  22 #include <locale.h>
  23 
  24 
  25 using namespace std;
  26 
  27 void cekej() {
  28 	wprintf(L"Stiskněte Enter pro pokračování…");
  29 	getwchar();
  30 }
  31 
  32 void napoveda(const string nazevProgramu) {
  33  wprintf(L"Vypište si parametry jedním z následujících příkazů:\n");
  34  wprintf(L"\tcat /proc/$(pidof %s)/cmdline | xargs -0 -n1 echo\n", nazevProgramu.c_str());
  35  wprintf(L"\tps aux | grep '[ ]%s'\n", nazevProgramu.c_str());
  36 }
  37 
  38 /**
  39 * 1) Program vypíše zadané parametry (argumenty příkazového řádku) a zastaví se (čeká na potvrzení uživatelem).
  40 * 2) Uživatel si vypíše proces a jeho parametry v druhém terminálu.
  41 * 3) Program přepíše svoje parametry – např. 'heslo' → 'xxxxx'.
  42 * 4) Uživatel si opět vypíše informace o procesu a vidí, že původní informace (v praxi např. hesla) jsou pryč.
  43 * 5) Program se ukončí.
  44 */
  45 int main(int argc, char* argv[]) {
  46 
  47 	setlocale(LC_ALL,"");
  48 
  49 	string nazevProgramu = argv[0];
  50 
  51 	if (argc == 1) { // 1 = jen název programu, ale žádné parametry
  52 		wprintf(L"Není, co přepisovat – příště prosím zadejte nějaké parametry – např.\n");
  53 		wprintf(L"\t%s aaa bbb ccc\n", nazevProgramu.c_str());
  54 		return 1;
  55 	}
  56 
  57 	wprintf(L"Přehled zadaných parametrů:\n");
  58 	for (int i = 1; i < argc; i++) {
  59 		wprintf(L"\t%d = %s\n", i, argv[i]);
  60 	}
  61 
  62 	napoveda(nazevProgramu);
  63 	cekej();
  64 
  65 	// Nahradíme všechny znaky ve všech parametrech, aby nebylo možné přečíst původní hodnoty (např. hesla).
  66 	// Pracujeme zde na úrovni bajtů, takže pokud parametr obsahoval vícebajtové znaky, bude mít po nahrazení více znaků (ale stejně bajtů).
  67 	// Stále bude možné zjistit délku původních parametrů (v bajtech).
  68 	for (int i = 1; i < argc; i++) {
  69 		char * arg = argv[i];
  70 		while (*arg) *arg++= 'x';
  71 	}
  72 	// Pokud bychom začínali od nuly (i = 0), přepsali bychom i samotný název programu!
  73 	// Možná už jste ve výpisu procesů někdy viděli názvy, které neodpovídají žádné binárce.
  74 	// Program se tak může maskovat – nicméně i tak bude symbolický odkaz v /proc/…/exe ukazovat na jeho binárku.
  75 
  76 	wprintf(L"Parametry byly přepsány!\n");
  77 	napoveda(nazevProgramu);
  78 	cekej();
  79 }