c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 05 Apr 2009 21:08:09 +0200
changeset 4 fb862232e704
parent 2 f1aae09bb78e
child 5 a6822e6dd2ca
permissions -rw-r--r--
Zpracování signálu SIGTERM → vypsání hlášky a ukončení programu.
   1 /* 
   2 * File:  program.cpp
   3 * Author: fiki
   4 *
   5 * Created on 1. duben 2009, 23:54
   6 */
   7 
   8 #include <program.h>
   9 #include <stdlib.h>
  10 //#include <iostream>
  11 #include <c++/4.3.2/iostream>
  12 #include <mqueue.h>
  13 #include <readline/readline.h>
  14 #include <signal.h>
  15 
  16 using namespace std;
  17 
  18 /**
  19 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
  20 */
  21 int main() {
  22 
  23   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  24 
  25   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
  26 
  27   mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
  28   mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
  29 
  30 
  31   //cout << "maxmsg: " << ma.mq_maxmsg;
  32   //cout << "msgsize: " << ma.mq_msgsize;
  33 
  34 
  35 
  36 
  37   //cout << NAZEV_FRONTY << endl;
  38 
  39   if (isOdesilaciRezim()) {
  40     odesilej();
  41   } else {
  42     prijimej();
  43   }
  44 
  45 
  46 
  47 
  48 
  49   return (EXIT_SUCCESS);
  50 }
  51 
  52 bool isOdesilaciRezim() {
  53   //char *odpoved = readline("Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací");
  54 
  55   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  56 
  57   char odpoved = cin.get();
  58   cin.get();
  59 
  60   if (odpoved == 'o') {
  61     return true;
  62   } else if (odpoved == 'p') {
  63     return false;
  64   } else {
  65     return isOdesilaciRezim();
  66   }
  67 }
  68 
  69 void odesilej() {
  70   cout << "odesíláme" << endl;
  71 
  72 
  73 
  74   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
  75 
  76   char zprava[] = "zpráva";
  77 
  78   int vysledek = mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  79   if (vysledek == 0) {
  80     cout << "Zpráva odeslána" << endl;
  81   } else {
  82     cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě" << endl;
  83   }
  84 
  85   //cin.get();
  86 
  87   mq_close(fronta);
  88 }
  89 
  90 void prijimej() {
  91   cout << "přijímáme" << endl;
  92 
  93   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
  94   char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
  95   s[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
  96   if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
  97     printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
  98   } else {
  99     cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu" << endl;
  100   }
  101 
  102   //mq_unlink(NAZEV_FRONTY);
  103   mq_close(fronta);
  104 }
  105 
  106 void zpracujSignal(int signal) {
  107   if (signal == SIGTERM) {
  108     cout << "Končím program na základě signálu " << signal << endl;
  109     exit(1);
  110   }
  111 }
  112