c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 12:30:11 +0200
changeset 8 e1b7dbc6dc4a
parent 6 617fef4676b9
permissions -rw-r--r--
Text zprávy pochází od uživatele. Přijímání i odesílání běží v nekonečných cyklech.
   1 /**
   2 * Program POSIXové Fronty
   3 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
   4 */
   5 
   6 #include "fronta.h"
   7 
   8 #ifndef _PROGRAM_H
   9 #define	_PROGRAM_H
  10 
  11 
  12 #ifdef	__cplusplus
  13 extern "C" {
  14 #endif
  15 
  16   /** Výchozé název POSIXové fronty. */
  17   const char* VYCHOZI_NAZEV_FRONTY = "/mojeFronta";
  18 
  19   /** Název POSIXové fronty. */
  20   char* nazevFronty;
  21 
  22   /** Objekt obalující POSIXovou frontu. */
  23   Fronta fronta;
  24 
  25   /** Režim přijímání zpráv. */
  26   void prijimej();
  27 
  28   /** Režim odesílání zpráv. */
  29   void odesilej();
  30 
  31   /**
  32   * Zeptá se uživatele, zda se má program spustit v odesílacím nebo přijímacím režimu.
  33   * true = odesílací,
  34   * false = přijímací
  35   */
  36   bool isOdesilaciRezim();
  37 
  38   /** Zpracuje signál jako např. SIGTERM (ten ukončí běh tohoto programu). */
  39   void zpracujSignal(int signal);
  40 
  41 #ifdef	__cplusplus
  42 }
  43 #endif
  44 
  45 #endif	/* _PROGRAM_H */
  46