c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 12:30:11 +0200
changeset 8 e1b7dbc6dc4a
parent 7 cd5d8916d983
child 10 18317e52d52b
permissions -rw-r--r--
Text zprávy pochází od uživatele. Přijímání i odesílání běží v nekonečných cyklech.
   1 /**
   2 * Program POSIXové Fronty
   3 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
   4 */
   5 
   6 #include <program.h>
   7 #include <stdlib.h>
   8 #include <iostream>
   9 #include <readline/readline.h>
  10 #include <signal.h>
  11 #include <strings.h>
  12 
  13 #include "fronta.h"
  14 
  15 using namespace std;
  16 
  17 /**
  18 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
  19 */
  20 int main() {
  21 
  22   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  23 
  24   /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
  25   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
  26   signal(SIGINT, zpracujSignal);
  27 
  28   /** TODO: zeptat se na název fronty – readline */
  29   //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
  30   nazevFronty = "/mojeFronta";
  31 
  32   /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
  33   if (isOdesilaciRezim()) {
  34     odesilej();
  35   } else {
  36     prijimej();
  37   }
  38 
  39   /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  40   fronta.zavriFrontu(false);
  41   return (EXIT_SUCCESS);
  42 }
  43 
  44 bool isOdesilaciRezim() {
  45 
  46   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  47 
  48   char odpoved = cin.get();
  49   cin.get();
  50 
  51   if (odpoved == 'o') {
  52     return true;
  53   } else if (odpoved == 'p') {
  54     return false;
  55   } else {
  56     return isOdesilaciRezim();
  57   }
  58 }
  59 
  60 void odesilej() {
  61   cout << "Odesíláme…" << endl;
  62   fronta = Fronta(nazevFronty, false, true);
  63 
  64   while (true) {
  65     /** TODO: načítat pomocí readline */
  66     char zprava[100];
  67     cout << "Zadejte zprávu: \033[22;32m";
  68     cin.getline(zprava, 100);
  69     cout << "\033[0m\n";
  70 
  71     if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
  72       cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  73     } else {
  74       cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  75     }
  76   }
  77 }
  78 
  79 void prijimej() {
  80   cout << "Přijímáme…" << endl;
  81   fronta = Fronta(nazevFronty, true, false);
  82 
  83   while (true) {
  84     char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
  85 
  86     if (zprava == NULL) {
  87       cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  88     } else {
  89       printf("Přijatá zpráva: \033[22;32m%s\033[0m\n", zprava); // zelená
  90     }
  91   }
  92 }
  93 
  94 void zpracujSignal(int signal) {
  95   if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
  96     fronta.zavriFrontu(false);
  97     cout << endl << "\033[22;31m" << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << "\033[0m" << endl; // červená
  98     exit(1);
  99   }
  100 }
  101