licence/licence.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 24 Apr 2012 21:02:52 +0200
changeset 16 131d2652b241
parent 9 1af54f006439
permissions -rw-r--r--
LED displej – ovládání řadiče – první verze
   1 Programy vydávám pod licencí:
   2 GNU General Public License, verze 3
   3 
   4  viz gpl-3.0.txt
   5  viz http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
   6 
   7 
   8 František Kučera
   9 
  10  http://frantovo.cz/blog
  11  http://frantovo.cz/
  12  franta-hg@frantovo.cz