c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 12:30:11 +0200
changeset 8 e1b7dbc6dc4a
parent 6 617fef4676b9
permissions -rw-r--r--
Text zprávy pochází od uživatele. Přijímání i odesílání běží v nekonečných cyklech.
franta-hg@5
   1
/**
franta-hg@5
   2
 * Program POSIXové Fronty
franta-hg@5
   3
 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
franta-hg@1
   4
 */
franta-hg@1
   5
franta-hg@6
   6
#include "fronta.h"
franta-hg@2
   7
franta-hg@1
   8
#ifndef _PROGRAM_H
franta-hg@1
   9
#define	_PROGRAM_H
franta-hg@1
  10
franta-hg@1
  11
franta-hg@1
  12
#ifdef	__cplusplus
franta-hg@1
  13
extern "C" {
franta-hg@1
  14
#endif
franta-hg@1
  15
franta-hg@6
  16
  /** Výchozé název POSIXové fronty. */
franta-hg@6
  17
  const char* VYCHOZI_NAZEV_FRONTY = "/mojeFronta";
franta-hg@5
  18
franta-hg@6
  19
  /** Název POSIXové fronty. */
franta-hg@6
  20
  char* nazevFronty;
franta-hg@5
  21
franta-hg@6
  22
  /** Objekt obalující POSIXovou frontu. */
franta-hg@6
  23
  Fronta fronta;
franta-hg@5
  24
franta-hg@6
  25
  /** Režim přijímání zpráv. */
franta-hg@1
  26
  void prijimej();
franta-hg@5
  27
franta-hg@6
  28
  /** Režim odesílání zpráv. */
franta-hg@1
  29
  void odesilej();
franta-hg@1
  30
franta-hg@1
  31
  /**
franta-hg@2
  32
   * Zeptá se uživatele, zda se má program spustit v odesílacím nebo přijímacím režimu.
franta-hg@5
  33
   * true = odesílací,
franta-hg@1
  34
   * false = přijímací
franta-hg@1
  35
   */
franta-hg@1
  36
  bool isOdesilaciRezim();
franta-hg@1
  37
franta-hg@5
  38
  /** Zpracuje signál jako např. SIGTERM (ten ukončí běh tohoto programu). */
franta-hg@4
  39
  void zpracujSignal(int signal);
franta-hg@4
  40
franta-hg@1
  41
#ifdef	__cplusplus
franta-hg@1
  42
}
franta-hg@1
  43
#endif
franta-hg@1
  44
franta-hg@1
  45
#endif	/* _PROGRAM_H */
franta-hg@1
  46