c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 12:30:11 +0200
changeset 8 e1b7dbc6dc4a
parent 7 cd5d8916d983
child 10 18317e52d52b
permissions -rw-r--r--
Text zprávy pochází od uživatele. Přijímání i odesílání běží v nekonečných cyklech.
franta-hg@5
   1
/**
franta-hg@5
   2
 * Program POSIXové Fronty
franta-hg@5
   3
 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
franta-hg@1
   4
 */
franta-hg@1
   5
franta-hg@1
   6
#include <program.h>
franta-hg@1
   7
#include <stdlib.h>
franta-hg@5
   8
#include <iostream>
franta-hg@1
   9
#include <readline/readline.h>
franta-hg@4
  10
#include <signal.h>
franta-hg@6
  11
#include <strings.h>
franta-hg@6
  12
franta-hg@6
  13
#include "fronta.h"
franta-hg@1
  14
franta-hg@1
  15
using namespace std;
franta-hg@1
  16
franta-hg@4
  17
/**
franta-hg@4
  18
 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
franta-hg@4
  19
 */
franta-hg@2
  20
int main() {
franta-hg@1
  21
franta-hg@1
  22
  cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
franta-hg@1
  23
franta-hg@5
  24
  /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
franta-hg@4
  25
  signal(SIGTERM, zpracujSignal);
franta-hg@5
  26
  signal(SIGINT, zpracujSignal);
franta-hg@4
  27
franta-hg@8
  28
  /** TODO: zeptat se na název fronty – readline */
franta-hg@6
  29
  //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
franta-hg@6
  30
  nazevFronty = "/mojeFronta";
franta-hg@1
  31
franta-hg@5
  32
  /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
franta-hg@1
  33
  if (isOdesilaciRezim()) {
franta-hg@1
  34
    odesilej();
franta-hg@1
  35
  } else {
franta-hg@1
  36
    prijimej();
franta-hg@1
  37
  }
franta-hg@1
  38
franta-hg@8
  39
  /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
franta-hg@6
  40
  fronta.zavriFrontu(false);
franta-hg@1
  41
  return (EXIT_SUCCESS);
franta-hg@1
  42
}
franta-hg@1
  43
franta-hg@1
  44
bool isOdesilaciRezim() {
franta-hg@1
  45
franta-hg@1
  46
  cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
franta-hg@1
  47
franta-hg@1
  48
  char odpoved = cin.get();
franta-hg@1
  49
  cin.get();
franta-hg@1
  50
franta-hg@1
  51
  if (odpoved == 'o') {
franta-hg@1
  52
    return true;
franta-hg@1
  53
  } else if (odpoved == 'p') {
franta-hg@1
  54
    return false;
franta-hg@1
  55
  } else {
franta-hg@1
  56
    return isOdesilaciRezim();
franta-hg@1
  57
  }
franta-hg@1
  58
}
franta-hg@1
  59
franta-hg@1
  60
void odesilej() {
franta-hg@5
  61
  cout << "Odesíláme…" << endl;
franta-hg@6
  62
  fronta = Fronta(nazevFronty, false, true);
franta-hg@1
  63
franta-hg@8
  64
  while (true) {
franta-hg@8
  65
    /** TODO: načítat pomocí readline */
franta-hg@8
  66
    char zprava[100];
franta-hg@8
  67
    cout << "Zadejte zprávu: \033[22;32m";
franta-hg@8
  68
    cin.getline(zprava, 100);
franta-hg@8
  69
    cout << "\033[0m\n";
franta-hg@1
  70
franta-hg@8
  71
    if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
franta-hg@8
  72
      cout << "Zpráva odeslána." << endl;
franta-hg@8
  73
    } else {
franta-hg@8
  74
      cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
franta-hg@8
  75
    }
franta-hg@4
  76
  }
franta-hg@1
  77
}
franta-hg@1
  78
franta-hg@1
  79
void prijimej() {
franta-hg@5
  80
  cout << "Přijímáme…" << endl;
franta-hg@6
  81
  fronta = Fronta(nazevFronty, true, false);
franta-hg@1
  82
franta-hg@8
  83
  while (true) {
franta-hg@8
  84
    char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
franta-hg@6
  85
franta-hg@8
  86
    if (zprava == NULL) {
franta-hg@8
  87
      cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
franta-hg@8
  88
    } else {
franta-hg@8
  89
      printf("Přijatá zpráva: \033[22;32m%s\033[0m\n", zprava); // zelená
franta-hg@8
  90
    }
franta-hg@1
  91
  }
franta-hg@4
  92
}
franta-hg@1
  93
franta-hg@4
  94
void zpracujSignal(int signal) {
franta-hg@5
  95
  if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
franta-hg@8
  96
    fronta.zavriFrontu(false);
franta-hg@8
  97
    cout << endl << "\033[22;31m" << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << "\033[0m" << endl; // červená
franta-hg@4
  98
    exit(1);
franta-hg@4
  99
  }
franta-hg@4
  100
}
franta-hg@1
  101