c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.h
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 12:30:11 +0200
changeset 8 e1b7dbc6dc4a
parent 6 617fef4676b9
child 11 481514f85b3a
permissions -rw-r--r--
Text zprávy pochází od uživatele. Přijímání i odesílání běží v nekonečných cyklech.
franta-hg@6
   1
#ifndef _FRONTA_H
franta-hg@6
   2
#define	_FRONTA_H
franta-hg@6
   3
franta-hg@6
   4
#include <string.h>
franta-hg@6
   5
#include <mqueue.h>
franta-hg@6
   6
franta-hg@6
   7
/**
franta-hg@6
   8
 * Objektový obal pro POSIXovou frontu (mq).
franta-hg@6
   9
 */
franta-hg@6
  10
class Fronta {
franta-hg@6
  11
public:
franta-hg@6
  12
  /** Vytvoří frontu (zapisovací umí i číst). */
franta-hg@6
  13
  Fronta(char*, bool, bool);
franta-hg@6
  14
  Fronta();
franta-hg@6
  15
  /** Přidá zprávu do fronty. */
franta-hg@6
  16
  int odesliZpravu(char*);
franta-hg@6
  17
  /** Načte jednu zprávu z fronty. V případě chyby vrací NULL */
franta-hg@6
  18
  char* prijmiZpravu();
franta-hg@6
  19
  /** Zavře frontu. true = zruší frontu.*/
franta-hg@6
  20
  void zavriFrontu(bool);
franta-hg@6
  21
franta-hg@6
  22
private:
franta-hg@6
  23
  char* nazev;
franta-hg@6
  24
  bool prijimaci;
franta-hg@6
  25
  bool odesilaci;
franta-hg@6
  26
  bool otevrena;
franta-hg@6
  27
  mqd_t fronta;
franta-hg@6
  28
franta-hg@6
  29
  /** Vlastnosti fronty */
franta-hg@6
  30
  struct mq_attr mq_vlastnosti;
franta-hg@6
  31
franta-hg@6
  32
  /** Maximální počet zpráv ve frontě (potom začne blokovat) */
franta-hg@6
  33
  static const int POCET_ZPRAV_VE_FRONTE = 5;
franta-hg@6
  34
franta-hg@6
  35
  /** Délka jedné zprávy ve frontě */
franta-hg@6
  36
  static const int DELKA_ZPRAVY = 100;
franta-hg@6
  37
franta-hg@6
  38
franta-hg@6
  39
};
franta-hg@6
  40
franta-hg@6
  41
#endif	/* _FRONTA_H */
franta-hg@6
  42