c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 12:30:11 +0200
changeset 8 e1b7dbc6dc4a
parent 6 617fef4676b9
permissions -rw-r--r--
Text zprávy pochází od uživatele. Přijímání i odesílání běží v nekonečných cyklech.
franta-hg@6
   1
#include <fronta.h>
franta-hg@6
   2
#include <iostream>
franta-hg@6
   3
franta-hg@6
   4
using namespace std;
franta-hg@6
   5
franta-hg@6
   6
Fronta::Fronta() {
franta-hg@6
   7
  prijimaci = false;
franta-hg@6
   8
  odesilaci = false;
franta-hg@6
   9
  otevrena = false;
franta-hg@6
  10
}
franta-hg@6
  11
franta-hg@6
  12
Fronta::Fronta(char* nazev, bool prijimaci, bool odesilaci) {
franta-hg@6
  13
  this->nazev = nazev;
franta-hg@6
  14
  this->prijimaci = prijimaci;
franta-hg@6
  15
  this->odesilaci = odesilaci;
franta-hg@6
  16
franta-hg@6
  17
  /** Nastavíme vlastnosti fronty */
franta-hg@6
  18
  mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
franta-hg@6
  19
  mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
franta-hg@6
  20
franta-hg@6
  21
  /** Vytvoříme odesílací (obojetnou) nebo (pouze) čtecí frontu */
franta-hg@6
  22
  if (odesilaci) {
franta-hg@6
  23
    fronta = mq_open(nazev, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
franta-hg@6
  24
    otevrena = true;
franta-hg@6
  25
  } else if (prijimaci) {
franta-hg@6
  26
    fronta = mq_open(nazev, O_RDONLY);
franta-hg@6
  27
    otevrena = true;
franta-hg@6
  28
  } else {
franta-hg@6
  29
    otevrena = false;
franta-hg@6
  30
  }
franta-hg@6
  31
}
franta-hg@6
  32
franta-hg@6
  33
int Fronta::odesliZpravu(char* zprava) {
franta-hg@6
  34
  if (otevrena && odesilaci) {
franta-hg@6
  35
    return mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
franta-hg@6
  36
  } else {
franta-hg@6
  37
    return -1;
franta-hg@6
  38
  }
franta-hg@6
  39
}
franta-hg@6
  40
franta-hg@6
  41
char* Fronta::prijmiZpravu() {
franta-hg@6
  42
  if (otevrena && prijimaci) {
franta-hg@6
  43
    char zprava[DELKA_ZPRAVY + 1];
franta-hg@6
  44
    zprava[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
franta-hg@6
  45
    if (mq_receive(fronta, zprava, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
franta-hg@6
  46
      return zprava;
franta-hg@6
  47
    } else {
franta-hg@6
  48
      return NULL;
franta-hg@6
  49
    }
franta-hg@6
  50
  } else {
franta-hg@6
  51
    return NULL;
franta-hg@6
  52
  }
franta-hg@6
  53
}
franta-hg@6
  54
franta-hg@6
  55
void Fronta::zavriFrontu(bool zrusit) {
franta-hg@6
  56
  if (otevrena) {
franta-hg@6
  57
    if (zrusit) {
franta-hg@6
  58
      mq_unlink(nazev);
franta-hg@6
  59
    }
franta-hg@6
  60
    mq_close(fronta);
franta-hg@6
  61
    otevrena = false;
franta-hg@6
  62
  }
franta-hg@6
  63
}
franta-hg@6
  64
franta-hg@6
  65
franta-hg@6
  66