c++/domain-socket-bridge/domain-socket-bridge.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 20 Nov 2016 21:00:47 +0100
changeset 42 5bd10c0ae650
parent 41 2383ed4da507
child 43 b54d76467040
permissions -rw-r--r--
libevent: c++ string
franta-hg@28
   1
#include <string.h>
franta-hg@28
   2
#include <errno.h>
franta-hg@28
   3
#include <stdio.h>
franta-hg@28
   4
#include <signal.h>
franta-hg@30
   5
#include <stdlib.h>
franta-hg@40
   6
#include <string>
franta-hg@40
   7
#include <regex>
franta-hg@28
   8
franta-hg@28
   9
#include <event2/bufferevent.h>
franta-hg@28
  10
#include <event2/buffer.h>
franta-hg@28
  11
#include <event2/listener.h>
franta-hg@28
  12
#include <event2/util.h>
franta-hg@28
  13
#include <event2/event.h>
franta-hg@38
  14
#include <sys/socket.h>
franta-hg@29
  15
#include <sys/un.h>
franta-hg@29
  16
#include <unistd.h>
franta-hg@28
  17
franta-hg@40
  18
using namespace std;
franta-hg@40
  19
franta-hg@42
  20
static const string HELLO_MESSAGE("Hello, World!\n");
franta-hg@42
  21
static const string SOCKET_PATH("./roura");
franta-hg@40
  22
static const string COMMAND_EXIT("exit\n");
franta-hg@40
  23
franta-hg@31
  24
static void listener_cb(evutil_socket_t, short, void *);
franta-hg@30
  25
static void conn_read_cb(struct bufferevent *, void *);
franta-hg@28
  26
static void conn_write_cb(struct bufferevent *, void *);
franta-hg@28
  27
static void conn_event_cb(struct bufferevent *, short, void *);
franta-hg@28
  28
static void signal_cb(evutil_socket_t, short, void *);
franta-hg@40
  29
static void print_socket_info(int, int);
franta-hg@31
  30
franta-hg@28
  31
int main(int argc, char **argv) {
franta-hg@40
  32
	printf("%4s %8s\n", "*", "STARTED");
franta-hg@28
  33
	struct event_base *base;
franta-hg@31
  34
	evutil_socket_t listener;
franta-hg@31
  35
	struct event *listener_event;
franta-hg@28
  36
	struct event *signal_event;
franta-hg@28
  37
franta-hg@29
  38
	struct sockaddr_un sun;
franta-hg@28
  39
franta-hg@31
  40
	setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
franta-hg@31
  41
franta-hg@28
  42
	base = event_base_new();
franta-hg@28
  43
	if (!base) {
franta-hg@40
  44
		printf("%4s %8s %s\n", "*", "ERROR", "unable to initialize libevent");
franta-hg@28
  45
		return 1;
franta-hg@28
  46
	}
franta-hg@28
  47
franta-hg@29
  48
	memset(&sun, 0, sizeof (sun));
franta-hg@29
  49
	sun.sun_family = AF_UNIX;
franta-hg@42
  50
	strcpy(sun.sun_path, SOCKET_PATH.c_str());
franta-hg@28
  51
franta-hg@31
  52
	listener = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
franta-hg@31
  53
	evutil_make_socket_nonblocking(listener);
franta-hg@28
  54
franta-hg@31
  55
	if (bind(listener, (struct sockaddr*) &sun, sizeof (sun)) < 0) {
franta-hg@42
  56
		printf("%4s %8s %s: %s\n", "*", "ERROR", "unable to create domain socket:", SOCKET_PATH.c_str());
franta-hg@28
  57
		return 1;
franta-hg@28
  58
	}
franta-hg@28
  59
franta-hg@31
  60
	if (listen(listener, 16) < 0) {
franta-hg@40
  61
		printf("%4s %8s %s\n", "*", "ERROR", "unable to listen");
franta-hg@31
  62
		return 1;
franta-hg@31
  63
	}
franta-hg@31
  64
franta-hg@39
  65
	// identifikátor serverového soketu (v současnosti číslo FD)
franta-hg@40
  66
	printf("%4s %8s listening at: sun_path = %s → socketId = %d\n", "*", "SOCKET", sun.sun_path, listener);
franta-hg@39
  67
franta-hg@31
  68
	listener_event = event_new(base, listener, EV_READ | EV_PERSIST, listener_cb, (void*) base);
franta-hg@31
  69
franta-hg@31
  70
	if (!listener_event) {
franta-hg@40
  71
		printf("%4s %8s %s\n", "*", "ERROR", "unable to do event_new()");
franta-hg@31
  72
		return 1;
franta-hg@31
  73
	}
franta-hg@31
  74
franta-hg@31
  75
	event_add(listener_event, NULL);
franta-hg@31
  76
franta-hg@28
  77
	signal_event = evsignal_new(base, SIGINT, signal_cb, (void *) base);
franta-hg@28
  78
franta-hg@28
  79
	if (!signal_event || event_add(signal_event, NULL) < 0) {
franta-hg@40
  80
		printf("%4s %8s %s\n", "*", "ERROR", "unable to create/add a signal event");
franta-hg@28
  81
		return 1;
franta-hg@28
  82
	}
franta-hg@28
  83
franta-hg@28
  84
	event_base_dispatch(base);
franta-hg@28
  85
franta-hg@31
  86
	event_free(listener_event);
franta-hg@28
  87
	event_free(signal_event);
franta-hg@28
  88
	event_base_free(base);
franta-hg@30
  89
franta-hg@32
  90
	// smažeme soket na disku / soubor -- jinak by program příště spadl na bind()
franta-hg@39
  91
	// TODO: co když soket někdo přesune a místo něj dá jiný soubor?
franta-hg@42
  92
	unlink(SOCKET_PATH.c_str());
franta-hg@28
  93
franta-hg@40
  94
	printf("%4s %8s\n", "*", "FINISHED");
franta-hg@28
  95
	return 0;
franta-hg@28
  96
}
franta-hg@28
  97
franta-hg@31
  98
static void listener_cb(evutil_socket_t listener, short event, void *user_data) {
franta-hg@28
  99
	struct event_base *base = (event_base *) user_data;
franta-hg@28
  100
	struct bufferevent *bev;
franta-hg@28
  101
franta-hg@31
  102
	struct sockaddr_storage ss;
franta-hg@31
  103
	socklen_t slen = sizeof (ss);
franta-hg@31
  104
	int fd = accept(listener, (struct sockaddr*) &ss, &slen);
franta-hg@40
  105
franta-hg@40
  106
	// identifikátor navázaného spojení (v současnosti číslo FD)
franta-hg@40
  107
	int * connectionId = (int*) malloc(sizeof (fd));
franta-hg@40
  108
	*connectionId = fd;
franta-hg@40
  109
franta-hg@31
  110
	if (fd < 0) {
franta-hg@40
  111
		printf("%4d %8s %s\n", *connectionId, "ERROR", "unable to accept()");
franta-hg@31
  112
		return;
franta-hg@31
  113
	} else if (fd > FD_SETSIZE) {
franta-hg@38
  114
		// FD_SETSIZE = 1024 -- Proč? Co když bude spojení víc?
franta-hg@40
  115
		printf("%4d %8s fd (%d) > FD_SETSIZE (%d)\n", *connectionId, "ERROR", fd, FD_SETSIZE);
franta-hg@31
  116
		close(fd);
franta-hg@31
  117
		return;
franta-hg@31
  118
	}
franta-hg@31
  119
franta-hg@31
  120
	evutil_make_socket_nonblocking(fd);
franta-hg@39
  121
franta-hg@31
  122
franta-hg@31
  123
	bev = bufferevent_socket_new(base, fd, BEV_OPT_CLOSE_ON_FREE);
franta-hg@28
  124
	if (!bev) {
franta-hg@40
  125
		printf("%4d %8s %s\n", *connectionId, "ERROR", "constructing bufferevent");
franta-hg@28
  126
		event_base_loopbreak(base);
franta-hg@28
  127
		return;
franta-hg@28
  128
	}
franta-hg@39
  129
franta-hg@40
  130
franta-hg@39
  131
franta-hg@39
  132
franta-hg@39
  133
	bufferevent_setcb(bev, conn_read_cb, conn_write_cb, conn_event_cb, (void*) connectionId);
franta-hg@30
  134
	bufferevent_enable(bev, EV_READ | EV_WRITE);
franta-hg@28
  135
franta-hg@40
  136
	printf("%4d %8s somebody has connected: socketId = %d → connectionId = %d\n", *connectionId, "CONN", listener, *connectionId);
franta-hg@40
  137
	print_socket_info(*connectionId, fd);
franta-hg@28
  138
franta-hg@42
  139
	bufferevent_write(bev, HELLO_MESSAGE.c_str(), strlen(HELLO_MESSAGE.c_str()));
franta-hg@28
  140
}
franta-hg@28
  141
franta-hg@30
  142
static void conn_read_cb(struct bufferevent *bev, void *user_data) {
franta-hg@40
  143
	int connectionId = *((int*) user_data);
franta-hg@34
  144
franta-hg@30
  145
	/* This callback is invoked when there is data to read on bev. */
franta-hg@30
  146
	struct evbuffer *input = bufferevent_get_input(bev);
franta-hg@30
  147
	struct evbuffer *output = bufferevent_get_output(bev);
franta-hg@33
  148
	struct event_base *base = bufferevent_get_base(bev);
franta-hg@30
  149
franta-hg@30
  150
	size_t len = evbuffer_get_length(input);
franta-hg@32
  151
	char *data = (char*) malloc(len);
franta-hg@30
  152
	evbuffer_copyout(input, data, len);
franta-hg@31
  153
franta-hg@40
  154
franta-hg@40
  155
	string dataFormated(data);
franta-hg@40
  156
	dataFormated = regex_replace(dataFormated, regex("\\n"), "\\n");
franta-hg@40
  157
	printf("%4d %8s '%s'\n", connectionId, "IN", dataFormated.c_str());
franta-hg@40
  158
franta-hg@40
  159
	if (COMMAND_EXIT.compare(data) == 0) {
franta-hg@30
  160
		struct timeval delay = {2, 123};
franta-hg@40
  161
		printf("%4d %8s client asks us to terminate; finishing in %ld sesonds and %ld microseconds\n", connectionId, "EXIT", delay.tv_sec, delay.tv_usec);
franta-hg@30
  162
		event_base_loopexit(base, &delay);
franta-hg@30
  163
	}
franta-hg@31
  164
franta-hg@32
  165
	evbuffer_add(output, "echo: ", 6);
franta-hg@30
  166
	/* Copy all the data from the input buffer to the output buffer. */
franta-hg@30
  167
	evbuffer_add_buffer(output, input);
franta-hg@30
  168
	free(data);
franta-hg@30
  169
}
franta-hg@30
  170
franta-hg@28
  171
static void conn_write_cb(struct bufferevent *bev, void *user_data) {
franta-hg@40
  172
	int connectionId = *((int*) user_data);
franta-hg@34
  173
franta-hg@28
  174
	struct evbuffer *output = bufferevent_get_output(bev);
franta-hg@28
  175
	if (evbuffer_get_length(output) == 0) {
franta-hg@40
  176
		printf("%4d %8s\n", connectionId, "FLUSH");
franta-hg@31
  177
		/* nebudeme ukončovat spojení
franta-hg@28
  178
		bufferevent_free(bev);
franta-hg@31
  179
		 */
franta-hg@40
  180
	} else {
franta-hg@40
  181
		// FIXME: sem to nikdy nepřijde
franta-hg@40
  182
		size_t len = evbuffer_get_length(output);
franta-hg@40
  183
		char *data = (char*) malloc(len);
franta-hg@40
  184
		evbuffer_copyout(output, data, len);
franta-hg@40
  185
		printf("%4d %8s '%s'\n", connectionId, "OUT", data);
franta-hg@40
  186
		free(data);
franta-hg@28
  187
	}
franta-hg@28
  188
}
franta-hg@28
  189
franta-hg@28
  190
static void conn_event_cb(struct bufferevent *bev, short events, void *user_data) {
franta-hg@39
  191
	int connectionId = *((int*) user_data);
franta-hg@38
  192
franta-hg@28
  193
	if (events & BEV_EVENT_EOF) {
franta-hg@40
  194
		printf("%4d %8s\n", connectionId, "CLOSE");
franta-hg@28
  195
	} else if (events & BEV_EVENT_ERROR) {
franta-hg@40
  196
		printf("%4d %8s %s\n", connectionId, "ERROR", strerror(errno));
franta-hg@40
  197
	} else {
franta-hg@40
  198
		printf("%4d %8s\n", connectionId, "OTHER");
franta-hg@40
  199
		// None of the other events can happen here, since we haven't enabled timeouts
franta-hg@28
  200
	}
franta-hg@29
  201
franta-hg@28
  202
	bufferevent_free(bev);
franta-hg@39
  203
	free(user_data);
franta-hg@28
  204
}
franta-hg@28
  205
franta-hg@28
  206
static void signal_cb(evutil_socket_t sig, short events, void *user_data) {
franta-hg@28
  207
	struct event_base *base = (event_base *) user_data;
franta-hg@28
  208
	struct timeval delay = {2, 123};
franta-hg@28
  209
franta-hg@40
  210
	printf("\n%4s %8s got SIGINT (Ctrl+C); finishing in %ld sesonds and %ld microseconds\n", "*", "SIGNAL", delay.tv_sec, delay.tv_usec);
franta-hg@28
  211
franta-hg@28
  212
	event_base_loopexit(base, &delay);
franta-hg@28
  213
}
franta-hg@38
  214
franta-hg@40
  215
static void print_socket_info(int connectionId, int fd) {
franta-hg@38
  216
	struct ucred cr;
franta-hg@38
  217
	unsigned int cl = sizeof (cr);
franta-hg@38
  218
franta-hg@38
  219
	if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_PEERCRED, &cr, &cl) == 0) {
franta-hg@40
  220
		printf("%4d %8s client identification: pid=%d, uid=%d, gid=%d\n", connectionId, "CONN", cr.pid, cr.uid, cr.gid);
franta-hg@38
  221
	}
franta-hg@38
  222
}