c++/jvm-jni-starter/nbproject/Makefile-Debug.mk
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 20 Jan 2018 21:44:45 +0100
changeset 55 2fbf53cf0782
permissions -rw-r--r--
jvm-jni-starter: spouštění JVM (Java) z C/C++ přes JNI
franta-hg@55
   1
#
franta-hg@55
   2
# Generated Makefile - do not edit!
franta-hg@55
   3
#
franta-hg@55
   4
# Edit the Makefile in the project folder instead (../Makefile). Each target
franta-hg@55
   5
# has a -pre and a -post target defined where you can add customized code.
franta-hg@55
   6
#
franta-hg@55
   7
# This makefile implements configuration specific macros and targets.
franta-hg@55
   8
franta-hg@55
   9
franta-hg@55
  10
# Environment
franta-hg@55
  11
MKDIR=mkdir
franta-hg@55
  12
CP=cp
franta-hg@55
  13
GREP=grep
franta-hg@55
  14
NM=nm
franta-hg@55
  15
CCADMIN=CCadmin
franta-hg@55
  16
RANLIB=ranlib
franta-hg@55
  17
CC=gcc
franta-hg@55
  18
CCC=g++
franta-hg@55
  19
CXX=g++
franta-hg@55
  20
FC=gfortran
franta-hg@55
  21
AS=as
franta-hg@55
  22
franta-hg@55
  23
# Macros
franta-hg@55
  24
CND_PLATFORM=GNU-Linux
franta-hg@55
  25
CND_DLIB_EXT=so
franta-hg@55
  26
CND_CONF=Debug
franta-hg@55
  27
CND_DISTDIR=dist
franta-hg@55
  28
CND_BUILDDIR=build
franta-hg@55
  29
franta-hg@55
  30
# Include project Makefile
franta-hg@55
  31
include Makefile
franta-hg@55
  32
franta-hg@55
  33
# Object Directory
franta-hg@55
  34
OBJECTDIR=${CND_BUILDDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}
franta-hg@55
  35
franta-hg@55
  36
# Object Files
franta-hg@55
  37
OBJECTFILES= \
franta-hg@55
  38
	${OBJECTDIR}/jvm-jni-starter.o
franta-hg@55
  39
franta-hg@55
  40
franta-hg@55
  41
# C Compiler Flags
franta-hg@55
  42
CFLAGS=
franta-hg@55
  43
franta-hg@55
  44
# CC Compiler Flags
franta-hg@55
  45
CCFLAGS=
franta-hg@55
  46
CXXFLAGS=
franta-hg@55
  47
franta-hg@55
  48
# Fortran Compiler Flags
franta-hg@55
  49
FFLAGS=
franta-hg@55
  50
franta-hg@55
  51
# Assembler Flags
franta-hg@55
  52
ASFLAGS=
franta-hg@55
  53
franta-hg@55
  54
# Link Libraries and Options
franta-hg@55
  55
LDLIBSOPTIONS=-L/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
franta-hg@55
  56
franta-hg@55
  57
# Build Targets
franta-hg@55
  58
.build-conf: ${BUILD_SUBPROJECTS}
franta-hg@55
  59
	"${MAKE}" -f nbproject/Makefile-${CND_CONF}.mk ${CND_DISTDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}/jvm-jni-starter
franta-hg@55
  60
franta-hg@55
  61
${CND_DISTDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}/jvm-jni-starter: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
franta-hg@55
  62
franta-hg@55
  63
${CND_DISTDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}/jvm-jni-starter: ${OBJECTFILES}
franta-hg@55
  64
	${MKDIR} -p ${CND_DISTDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}
franta-hg@55
  65
	${LINK.cc} -o ${CND_DISTDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}/jvm-jni-starter ${OBJECTFILES} ${LDLIBSOPTIONS}
franta-hg@55
  66
franta-hg@55
  67
${OBJECTDIR}/jvm-jni-starter.o: jvm-jni-starter.cpp
franta-hg@55
  68
	${MKDIR} -p ${OBJECTDIR}
franta-hg@55
  69
	${RM} "$@.d"
franta-hg@55
  70
	$(COMPILE.cc) -g -I/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/include -I/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/include/linux -std=c++14 -MMD -MP -MF "$@.d" -o ${OBJECTDIR}/jvm-jni-starter.o jvm-jni-starter.cpp
franta-hg@55
  71
franta-hg@55
  72
# Subprojects
franta-hg@55
  73
.build-subprojects:
franta-hg@55
  74
franta-hg@55
  75
# Clean Targets
franta-hg@55
  76
.clean-conf: ${CLEAN_SUBPROJECTS}
franta-hg@55
  77
	${RM} -r ${CND_BUILDDIR}/${CND_CONF}
franta-hg@55
  78
	${RM} -r ${CND_DISTDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}/libjvm.so
franta-hg@55
  79
	${RM} ${CND_DISTDIR}/${CND_CONF}/${CND_PLATFORM}/jvm-jni-starter
franta-hg@55
  80
franta-hg@55
  81
# Subprojects
franta-hg@55
  82
.clean-subprojects:
franta-hg@55
  83
franta-hg@55
  84
# Enable dependency checking
franta-hg@55
  85
.dep.inc: .depcheck-impl
franta-hg@55
  86
franta-hg@55
  87
include .dep.inc