licence/licence.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 24 Apr 2012 21:02:52 +0200
changeset 16 131d2652b241
parent 9 1af54f006439
permissions -rw-r--r--
LED displej – ovládání řadiče – první verze
franta-hg@9
   1
Programy vydávám pod licencí:
franta-hg@9
   2
GNU General Public License, verze 3
franta-hg@9
   3
franta-hg@9
   4
 viz gpl-3.0.txt
franta-hg@9
   5
 viz http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
franta-hg@9
   6
franta-hg@9
   7
franta-hg@9
   8
František Kučera
franta-hg@9
   9
franta-hg@9
  10
 http://frantovo.cz/blog
franta-hg@9
  11
 http://frantovo.cz/
franta-hg@9
  12
 franta-hg@frantovo.cz