sql/schéma.sql
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 15 Mar 2009 00:00:59 +0100
changeset 6 458686fe8d6c
permissions -rw-r--r--
Přidání zjednodušeného SQL skriptu pro vytvoření tabulky (cil)
   1 -- Table: cil
   2 
   3 -- DROP TABLE cil;
   4 
   5 CREATE TABLE cil
   6 (
   7  id bigint NOT NULL,
   8  nazev character varying NOT NULL,
   9  url character varying, -- Odkaz na daný cíl – pokud je to např. webová stránka
  10  CONSTRAINT cil_pk PRIMARY KEY (id)
  11 )
  12 WITH (OIDS=FALSE);
  13 ALTER TABLE cil OWNER TO hrisnicispameri;
  14 COMMENT ON TABLE cil IS 'Definice cílu (oběti) spamování.';
  15 COMMENT ON COLUMN cil.url IS 'Odkaz na daný cíl – pokud je to např. webová stránka';