.hgignore
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 14 Mar 2009 23:15:33 +0100
changeset 4 58552ccfe6c8
parent 0 16a1fc2116d6
permissions -rw-r--r--
Hibernate JPA funguje! Na webu se zobrazuje seznam cílů načtený z databáze: JSP → Webová beana → EJB → JPA → Hibernate → PostgreSQL
Jen pozor na správné typy: typ v mapovacím .hbm.xml souboru musí odpovídat typu v databázi, jinak by se aplikace ani nedeploynula
a zároveň musíme mít stejný typ v DTO – jinak aplikace padá (při otevření stránky).
   1 java/HibernateDemo1/nbproject/private
   2 java/HibernateDemo1/build
   3 java/HibernateDemo1/dist
   4 java/HibernateDemo1/src/conf/MANIFEST.MF
   5 
   6 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/nbproject/private
   7 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/build
   8 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/dist
   9 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-war/src/conf/MANIFEST.MF
  10 
  11 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-lib/nbproject/private
  12 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-lib/build
  13 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-lib/dist
  14 
  15 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-ejb/nbproject/private
  16 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-ejb/build
  17 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-ejb/dist
  18 java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-ejb/src/conf/MANIFEST.MF
  19 
  20