java/HibernateDemo1/build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 14 Mar 2009 23:15:33 +0100
changeset 4 58552ccfe6c8
parent 0 16a1fc2116d6
permissions -rw-r--r--
Hibernate JPA funguje! Na webu se zobrazuje seznam cílů načtený z databáze: JSP → Webová beana → EJB → JPA → Hibernate → PostgreSQL
Jen pozor na správné typy: typ v mapovacím .hbm.xml souboru musí odpovídat typu v databázi, jinak by se aplikace ani nedeploynula
a zároveň musíme mít stejný typ v DTO – jinak aplikace padá (při otevření stránky).
franta-hg@0
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@0
   2
<!-- You may freely edit this file. See commented blocks below for -->
franta-hg@0
   3
<!-- some examples of how to customize the build. -->
franta-hg@0
   4
<!-- (If you delete it and reopen the project it will be recreated.) -->
franta-hg@0
   5
<!-- By default, only the Clean and Build commands use this build script. -->
franta-hg@0
   6
<!-- Commands such as Run, Debug, and Test only use this build script if -->
franta-hg@0
   7
<!-- the Compile on Save feature is turned off for the project. -->
franta-hg@0
   8
<!-- You can turn off the Compile on Save (or Deploy on Save) setting -->
franta-hg@0
   9
<!-- in the project's Project Properties dialog box.-->
franta-hg@0
  10
<project name="HibernateDemo1" default="default" basedir="." xmlns:ear="http://www.netbeans.org/ns/j2ee-earproject/2">
franta-hg@0
  11
  <description>Builds, tests, and runs the project HibernateDemo1.</description>
franta-hg@0
  12
  <import file="nbproject/build-impl.xml"/>
franta-hg@0
  13
  <!--
franta-hg@0
  14
franta-hg@0
  15
  There exist several targets which are by default empty and which can be 
franta-hg@0
  16
  used for execution of your tasks. These targets are usually executed 
franta-hg@0
  17
  before and after some main targets. They are: 
franta-hg@0
  18
franta-hg@0
  19
   pre-init:         called before initialization of project properties 
franta-hg@0
  20
   post-init:        called after initialization of project properties 
franta-hg@0
  21
   pre-compile:       called before javac compilation 
franta-hg@0
  22
   post-compile:       called after javac compilation 
franta-hg@0
  23
   pre-dist:         called before archive building 
franta-hg@0
  24
   post-dist:        called after archive building 
franta-hg@0
  25
   post-clean:        called after cleaning build products 
franta-hg@0
  26
   pre-run-deploy:      called before deploying
franta-hg@0
  27
   post-run-deploy:     called after deploying
franta-hg@0
  28
franta-hg@0
  29
  Example of pluging an obfuscator after the compilation could look like 
franta-hg@0
  30
franta-hg@0
  31
    <target name="post-compile">
franta-hg@0
  32
      <obfuscate>
franta-hg@0
  33
        <fileset dir="${build.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  34
      </obfuscate>
franta-hg@0
  35
    </target>
franta-hg@0
  36
franta-hg@0
  37
  For list of available properties check the imported 
franta-hg@0
  38
  nbproject/build-impl.xml file. 
franta-hg@0
  39
franta-hg@0
  40
franta-hg@0
  41
  Other way how to customize the build is by overriding existing main targets.
franta-hg@0
  42
  The target of interest are: 
franta-hg@0
  43
franta-hg@0
  44
   do-dist:        archive building
franta-hg@0
  45
   run:          execution of project 
franta-hg@0
  46
franta-hg@0
  47
  Example of overriding the target for project execution could look like 
franta-hg@0
  48
franta-hg@0
  49
    <target name="run" depends="<PROJNAME>-impl.jar">
franta-hg@0
  50
      <exec dir="bin" executable="launcher.exe">
franta-hg@0
  51
        <arg file="${dist.jar}"/>
franta-hg@0
  52
      </exec>
franta-hg@0
  53
    </target>
franta-hg@0
  54
franta-hg@0
  55
  Notice that overridden target depends on jar target and not only on 
franta-hg@0
  56
  compile target as regular run target does. Again, for list of available 
franta-hg@0
  57
  properties which you can use check the target you are overriding in 
franta-hg@0
  58
  nbproject/build-impl.xml file. 
franta-hg@0
  59
franta-hg@0
  60
  -->
franta-hg@0
  61
</project>