sql/schéma.sql
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 15 Mar 2009 00:00:59 +0100
changeset 6 458686fe8d6c
permissions -rw-r--r--
Přidání zjednodušeného SQL skriptu pro vytvoření tabulky (cil)
franta-hg@6
   1
-- Table: cil
franta-hg@6
   2
franta-hg@6
   3
-- DROP TABLE cil;
franta-hg@6
   4
franta-hg@6
   5
CREATE TABLE cil
franta-hg@6
   6
(
franta-hg@6
   7
 id bigint NOT NULL,
franta-hg@6
   8
 nazev character varying NOT NULL,
franta-hg@6
   9
 url character varying, -- Odkaz na daný cíl – pokud je to např. webová stránka
franta-hg@6
  10
 CONSTRAINT cil_pk PRIMARY KEY (id)
franta-hg@6
  11
)
franta-hg@6
  12
WITH (OIDS=FALSE);
franta-hg@6
  13
ALTER TABLE cil OWNER TO hrisnicispameri;
franta-hg@6
  14
COMMENT ON TABLE cil IS 'Definice cílu (oběti) spamování.';
franta-hg@6
  15
COMMENT ON COLUMN cil.url IS 'Odkaz na daný cíl – pokud je to např. webová stránka';