Mon, 17 Nov 2014 23:44:59 +0100 František Kučera Added tag r1.0.0 for changeset aecbaa8adb93 default tip
Mon, 17 Nov 2014 23:41:37 +0100 František Kučera bash_completion.pl skeleton r1.0.0
Mon, 17 Nov 2014 23:39:40 +0100 František Kučera documentation – readme
Mon, 17 Nov 2014 23:18:41 +0100 František Kučera use smaller dimension
Mon, 17 Nov 2014 23:08:26 +0100 František Kučera options: --skip-errors and --skip-errors-silently + exit codes
Mon, 17 Nov 2014 21:59:20 +0100 František Kučera preparation for later support of NativeSingleImageResizer
Mon, 17 Nov 2014 21:58:52 +0100 František Kučera logging: two log formatters: ColorfulConsoleFormatter and SimpleFormatter
Mon, 17 Nov 2014 20:38:38 +0100 František Kučera wasResized is decided in SingleImageResizer
Mon, 17 Nov 2014 20:23:58 +0100 František Kučera option: --skip-errors
Mon, 17 Nov 2014 20:13:15 +0100 František Kučera increment counters
Mon, 17 Nov 2014 20:05:57 +0100 František Kučera counters, logging
Mon, 17 Nov 2014 18:17:13 +0100 František Kučera stateful RecursiveImageResizer
Mon, 17 Nov 2014 18:13:59 +0100 František Kučera logging, imports, constants
Mon, 17 Nov 2014 18:12:57 +0100 František Kučera bootstrap script
Mon, 17 Nov 2014 18:12:27 +0100 František Kučera custom console colorful logger
Mon, 17 Nov 2014 17:02:48 +0100 František Kučera first working version
Mon, 17 Nov 2014 01:17:02 +0100 František Kučera resize, fixed size, TODO: configured size + multiple sizes
Sun, 16 Nov 2014 23:47:28 +0100 František Kučera recursive resizer classes
Sun, 16 Nov 2014 21:59:13 +0100 František Kučera move to java package: cli
Sun, 16 Nov 2014 21:57:03 +0100 František Kučera options, parser
Sun, 16 Nov 2014 19:41:41 +0100 František Kučera netbeans project
Sun, 16 Nov 2014 19:41:30 +0100 František Kučera license
Sun, 16 Nov 2014 19:41:24 +0100 František Kučera readme